Færre på sykehjem

Dårlig økonomi gjør at Bydel Grorud må kutte ned på bruken av sykehjemsplasser. Istedet skal tilrettelagte tiltak komme på bordet.

AMMERUD: Bydel Grorud har hatt et merforbruk på 8,8 millioner kroner hittil i år. Dette fører til at tiltak må gjøres. Under bydelsutvalgets siste møte ble det informert om at bruken av sykehjemsplassene må reduseres. Bydelen har et antall sykehjemsplasser, som har ligget høyere enn budsjettet.

Ubrukte plasser

Det finnes sykehjemsplasser som ikke er i bruk og det er mange som har en plass på sykehjem, men som kunne bodd hjemme, med litt ekstra hjelp.
Det er mange sykehjemsplasser som ikke trengs å ta i bruk, sier BU-leder, Jack Grimsrud (Ap). Reduksjonen medfører ikke å kutte ned på de som allerede har plass, men det gjelder å gjøre tiltak som fører til at andre alternativer, enn sykehjem, kommer på bordet
Vurderinger må tas. Det er en selvfølge at de som virkelig trenger det, skal få plass. Men så langt det går, er det ønskelig at man venter så lenge som mulig før man flytter inn på sykehjem, sier Grimsrud.
BU-lederen mener at dette kan være veldig betenkelig og at slike avgjørelser kan være kyniske.
Vi skulle jo ønske at vi kunne gi alle det de vil ha, men det er ikke alltid like lett. Avgjørelsen med å redusere bruken av plasser måtte tas, sier lederen og legger til at han tror de fleste helst vil bo hjemme så lenge som mulig.
Grorud har veldig høy sykehjemsdekning og vi bruker mer penger på unge og eldre enn mange andre bydeler. Dermed ser man at det er mulig å redusere denne bruken. Vi bruker kanskje til og med flere plasser enn nødvendig, sier Grimsrud.
Han har stor tro på at Bestillerenheten vil gjøre de faglige vurderingene på en god måte og at rettighetene følges.

Hjemmehjelp

Tre tiltak er satt igang som kan redusere plassbruken og bidra til at flere eldre klarer seg bedre hjemme. Å styrke hjemmehjelpen er et av tiltakene som er en selvfølge. I byrådets forslag til budsjettvedtak for 2007, får eldre hjemmehjelp til praktiske ting minst fire timer i måneden. I tillegg kommer sykepleie.
Det som er ønskelig, er at hjelp til eldre skal kunne tilpasses bedre til hver enkelt og gjøre at de skal kunne klare seg godt hjemme, sier Jan Thorbjørnsen, leder for Bestillerenheten.

Innsatsteam

Neste tiltak skal være i tillegg til hjemmehjelpen. Dette er noe som kalles Innsatsteam og består av to omsorgsarbeidere, en fysioterapeut og en sykepleier. Bydelen startet opp med dette i oktober. Dette teamet skal blant annet styrke hjelpen til de som for eksempel kommer fra sykehuset eller være et annet alternativ enn en kortidsplass på et sykehjem. Dette teamet hjelper også de som har hatt et korttidsopphold på sykehjem.
Ofte er det mange eldre som får en kortidsplass ved sykehjem etter de har vært innlagt på sykehus. I stedet for å bo på et sykehjem, kan de bo hjemme og få den hjelpen de trenger av Innsatsteamet, sier Thorbjørnsen.
Enhver har rett til nødvendig helsehjelp. Det er ikke snakk om at noen skal nektes plass, men man skal kunne tilrettelegge hjelpen bedre. Vurderingene er individuelle. Vi tror at Innsatsteamet vil være en god løsning for mange, men all hjelp skal tilrettelegges den enkelte, sier Thorbjørnsen.

Omsorg+

Siste tiltak som er forelått er en mellomting mellom sykehjem og hjemmehjelp, Omsorg+ .
Dette blir et tilbud for de som har problemer med å klare seg hjemme, men ikke har behov for sykehjemsplass. Det blir som et bofellesskap for eldre. Hver enkelt har sin egen leilighet, men med felles aktiviteter og døgnbemanning. Det første Omsorg+ prosjektet vil være i Økernveien 11-13 og gi 166 plasser med heldøgns pleie og omsorg. Her vil også eldresenter og andre funksjoner integreres i selve Omsorg+, slik at det blir et helhetlig senter for eldre. Disse tiltakene vil være billigere enn å kjøpe inn sykehjemsplasser som ikke alltid er i bruk, sier Thorbjørnsen.

Ikke lengre ventetid

Thorbjørnsen forteller at ventetid på plass ikke vil bli lengre. Reglementet sier at om man har fått tildelt plass, flyttes man til sykehjemmet innen fire uker.
Det er sikkert noen som føler de må vente lenge, men reglementet er at man skal komme inn i løpet av fire uker, ikke lenger, sier Thorbjørnsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.