Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundet tar feil!

I Akersposten 27.04.06 går Fagforbundet ved Gunhild Biblen hardt ut mot FrP fordi vi fremmet et forslag, som fikk flertall sammen med Høyre og Venstre om å konkurranseutsette renholdet ved de kommunale sykehjemmene ved sist BU møte i bydel Ullern.
Bakgrunnen for dette forslaget er FrPs ønske om at bydelen driver mer kostnadseffektivt også på dette området, og at konkurranse er et viktig prinsipp for kommunal tjenesteproduksjon.
Fagforbundet bruker mange argumenter mot konkurranseutsetting som etter mitt syn ikke er gyldige. For det første bruker de arbeidstakernes etnisitet i den kommunale renholdsdelen som er argument for at dette er en dårlig ide. Dette synes jeg er direkte usmaklig og usaklig. For det andre sier Fagforbundet at FrP, Høyre og Venstre ikke har tenkt på overtallighetsproblematikken. Dette har vi selvsagt gjort. Konsekvensene for de ansatte i den kommunale renholdstjenesten blir som bydelsdirektøren korrekt påpeker i Akersposten i samme reportasje, de vil få tilbud om jobb i det eller de selskaper som vinner anbudet. Dette kan jo også tenkes å være kommunen selv slik at intet blir forandret. Så det dette i bunn og grunn handler om er Fagforbundets fundamentalistiske holdning mot å la private få slippe til i kommunal tjenesteproduksjon. Avslutningsvis vil jeg si at det er synd at de ansatte lar seg bruke av en politisert organisasjon som Fagforbundet!
Berit Jensen
Gruppeleder, FrP`s BU gruppe i Ullern

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre