Fakta

Utdrag fra Ullern bydelsutvalgs foreslåtte endringer av reguleringsplanen

En utbygging må tilpasses eksisterende hus og nærheten til Frognerparken
Det er i utgangspunktet uheldig at området inngjerdes og det forutsettes at en inngjerding skjer på en estetisk tiltalende måte
En inngjerding vil ikke redusere områdets bruksverdi, da områdets vegetasjon gjør at det i dag ikke er etablert som leke- og friområde
Drift av en 4-5 avdelingers barnehage vil forsterke problemene tilknyttet parkering og biltrafikk
Etablering av barnehage vil forsterke behovet for fortau i Jonsrudveien på strekning Hyllveien - Madserud allé

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.