Fakta

Status barnehageutbygging

Lysejordet barnehage :
Plasser: 60
Bygget er nesten ferdig. Opptaket er gjort, 41 fra bydel Vestre Aker og 19 fra andre bydeler. Barnehagen sliter med å ansette pedagogiske ledere. Oppstart er derfor noe utsatt. Alle barna skal ha startet innen januar 2007.

Tråkka (midlertidig):
Plasser: 45
Barnehagen er i full drift. Utelekeplassen er også ferdig. Alle stillinger er besatt og barna har startet.

Hamborg:
Plasser: 9
Lokaler i underetasjen på Hamborg er utbedret av Omsorgsbygg. Personalet er ansatt og ni nye barn startet fra september. Åpen barnehage er i denne sammenheng flyttet til Hovseter fritidsklubb og lokalene der er også utbedret.

Meklenborg og Vestjordet barnehager:
Plasser: 7
Det er gjort opptak av syv nye barn etter rehabiliteringen.

Huseby:
Plasser: 9 + 6
Barnehagen startet en ny avdeling med ni barn fra august. Det skal foretas ytterligere utbedringer av lokalene, slik at det kan tas inn seks nye barn. Barnehagen vil da ha 70 barn. Omsorgsbygg er i dialog med huseier om arbeidene. Stillingene lyses ut nå. Oppstart cirka nyttår.

Hestehoven/ Sætra barnehage:
Plasser 24
Rivearbeider innendørs er utført. Det har tatt svært lang tid å få i gang igansettingstillatelse for byggearbeidene. Denne skal være klar, men Omsorgsbygg har ikke mottatt den ennå. Stillingene ble utlyst i august, men må utlyses på nytt på grunn av forsinkelsene. Det er lite sannsynlig med drift i Hestehoven barnehage før sesongen 2007 starter.

Dalskroken:
Plasser: 18/24
Tomten er nå frigjort etter arkeologiske utgravninger. Nabovarsler på bygget blir sendt ut og Omsorgsbygg evaluerer de innkomne anbud, Byggestart er utsatt til februar 2007. Planlagt ferdigstillelse er 01.10.2007.

Arnebråtveien (privat):
Plasser: 63
Privat utbygger søkte Plan- og byggningsetaten om dispensasjon fra heis. Fikk avslag og arbeider med nye tegninger som er tilpasset krav. Usikkert når den kan stå ferdig.

Ny Helenes barnehage:
Plasser: 9 nye/ 68 totalt.
Før 31.12.2006 tas det stilling til om dette skal bli permanente plasser. Helenes barnehage har i dag 59 barn. Gjøres disse permanente øker antall nye plasser tilsvarende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.