Fakta

Mulige barnehagetomter i Vestre Aker

Tråkka 25 og 29: To nedlagte barneparker. Den midlertidige Tråkka barnehage er satt opp i nr. 29 og kan stå i to år. Området er regulert til friområde. Opprinnelig ønsket bydelen den permanente barnehagen i nr. 29 og midlertidig i nr. 25. Dette ble avvist av Friluftsetaten. I stedet ble midlertidig barnehage i nr. 29 og permanent i Bamseveien foreslått via Omsorgsbygg.

Rugdeveien: Del av friområde som kompensasjon for barnepark på Snuserud (øvre del av området). mulighetsstudie foreligger. Meget godt egnet til barnehage.

Storebrandtomten: Ønskes ervervet og omregulert blant annet til barnehageformål. Kan ta tid, aktuell på sikt. Sentral beliggenhet.

Olav Bullsvei 1: Komunal tomt som er regulert til barnehageformål. Det er adkomst fra gangvei gjennom borettslaget og dette gjør tomten lite egnet.

Arnulf Øverlandsvei: Regulert barnehagetomt i kommunal eie. Ligger på grensen til Marka. Langt fra søkermassen. Aktuell på sikt, ved økt behov i området.

Arnebråtveien 80: Omsorgsbygg jobber med å erverve huset fra Holmen kvinne- og familielag. Kommunalt eiet tomt, som bydelen ønsker utvidet i forbindelse med omreguleringen av tidligere Sørkedalstrasé. Hvis tomten utvides kan det bli plass til flere avdelinger.

Grindbakken skole: Ikke oppmålt. Regulert til offentlig bygning skole/barnehage. Skolens behov for utvidelse er uavklart.

Hovseterveien 20: Kommunalt eiet tomt, del av tidligere Huseby kompetansesenter, som i dag leies av Helsepedagogisk Steinerskole. Omsorgsbygg forhandler med Statsbygg om kjøp av bygningen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.