Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Lysebu

Lysebu tilhørte opprinnelig skipsreder Anton Fredrik Klaveness. Det gamle tunet ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson og ble bygget under første verdenskrig i tradisjonell norsk stil. Etter siste krig ble det samlet inn penger til en folkegave til Danmark som takk for den danske matvarehjelpen Norge mottok under okkupasjonen.

Den 6. september 1947 ble eiendommen Lysebu med tilliggende arealer på 48.000 kvm overrakt til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Siden da har Lysebu og Fondets andre eiendom, Schæffergården ved København, vært utgangspunkt for Fondets arbeid, og har vært midtpunkter for kultur- og vitenskapssamarbeidet mellom de to landene.

Etter at Fondet overtok eiendommen fikk Magnus Poulsson ansvaret for den utbygging og innredning som var nødvendig for at Lysebu skulle tjene sitt nye formål. I sitt arbeid forsøkte Poulsson å videreutvikle det særpregede miljø som eksisterte på Lysebu. I utforming og innredning finnes derfor sterke påminnelser om tradisjonell norsk byggeskikk.

Lysebu har beholdt sitt preg av norsk storgård, noe som også blir understreket av eiendommens beliggenhet, nesten 500 meter over havet, lukket inne mellom trærne, og likevel åpent ut mot naturen.
Kilde: Lysebu.no

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus