Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Barnevernet i Oslo

Helse -og sosialkomiteen gjennomførte en høring, "Barnevernet i Oslo", 1. juni 2005 og følgende påstand fremkom: "faglige vurderinger tilsidesettes på bekostning av økonomiske hensyn i noen bydeler". Komiteen kom fram til at enkelte påstander var meget alvorlige, blant annet at ansatte i barnevernet har mottat muntlige oppfordringer om å sette barnevernsfaglige hensyn til side på grunn av økonomiske hensyn. Komiteen ønsket på bakgrunn av høringen at Kontrollutvalget i kommunerevisjonen skulle følge opp med en undersøkelse av situasjonen i barnevernet i Oslo. Revisjonen ønsket å undersøke bydelene enkeltvis for å identifisere forskjeller og man var spesielt opptatt av hvordan de ansatte vurderte situasjonen. Undersøkelsesmetoden gikk blant annet ut på å sende ut et spørreskjema til barnevernledere og konsulenter for å innhente synspunkter på situasjonen i bydelsbarnevernet. Det ble også foretatt intervjuer med de 15 bydelsdirektørene om blant annet de alvorlige påstandene som har blitt fremsatt.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg