Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Hvem har krav på bostøtte?

For å få bostøtte må du eller én i husstanden din være støtteberettighet.
Personer som har rett til bostøtte er barn under 18 år eller person over 65 år
Person med visse typer trygder/stønader fra det offentlige. Disse inkluderer alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land. Krigspensjon. Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven. Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad. Introduksjonsstønad
Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år
(Kilde: www.husbanken.no)

Reklame

Husker du disse to idiotene?