Fantasivei ga dispensasjon

Nye Andromeda Barnehage fikk dispensasjon fra veikravet. En turvei, som kun finnes på kartet, var grunnen til at PBE godkjente søknaden.

Korsvoll: I morgen åpner Andromeda Barnehage innerst i Langåsveien. Barnehagen har fått dispensasjon fra kravet om å bygge og bekoste tilfredsstillende vei i henhold til loven. Utgangspunktet er at veibredden skal være rundt 10 meter. Eiendom som skal benyttes til annet enn boligformål, kan få krav om enda større veibredde.

Bare innregulert


Dispensasjonen, som også kan trekkes tilbake av kommunen, er gitt av plan- og bygningsetaten (PBE) på grunnlag av en "13 meter bred turvei" som går i friområdet langs Langåsveien. Turveien eksisterer ikke i virkeligheten men regulert inn på kartet over friområdet.
- Etaten har ikke opparbeidet noe turvei eller tursti i dette friområdet ennå. Og foreløpig økonomi tilsier at det heller ikke foreligger noen planer om det i nærmeste fremtid, sier Ola Råde i Friluftsetaten.
Dispensasjonen som er gitt betyr at den fem meter nåværende veibredden i Langåsveien skal ha plass til, ifølge nærmiljøets tellinger, 100 150 passerende skoleunger, to-felts bilvei til foreldre og ansatte på vei til og fra barnehagen, og turgåere. Uten fortau.
Nevnte "turvei" er i virkeligheten et gjengrodd ferdselsområde. I byrådets behandling av reguleringsplanen for området skriver de at turgåere benytter felles avkjørsel (mao. Langåsveien) og ikke det "turveiregulerte området som turvei". Videre skriver byrådet: "Den regulerte turveien ligger nærmest som et brakkområde".

Bydelen ubekymret

Mange beboere i området har lenge vært bekymret for den fremtidige trafikksituasjonen i Langåsveien. Barnehagens dispensasjon fra det ordinære veikravet beroliger neppe nærmiljøet. I plandokumentene Nordre Aker Budstikke har kommet over var utgangspunktet 16 25 plasser - nå har over 50 barn fått plass. Bydelen er ikke bekymret for trafikksituasjonen i Langåsveien, og skrev blant annet i brev til naboene i april i fjor.
"Administrasjonen deler ikke den oppfatning at etableringen av barnehagen vil i noen betydelig grad forverre trafikksikkerheten i området. Forholdene ligger godt til rette for en akseptabel trafikkløsning for alle brukerne av området"
Bydelens spesialkonsulent for plan- og miljø, Knut Hammervold, mener fortsatt at trafikkløsningene tilknyttet den nye barnehagen er akseptable med 5-meters veibredde uten fortau.
- Vi har barnehager i andre deler av bydelen med et langt mer vanskelig trafikk-utgangspunkt, men som likevel fungerer tilfredsstillende, sier Hammervold.

P-tomt omreguleres?

Bydelsbrevet viser også til at det i reguleringsplanen er avsatt parkeringsplass ved krysset Åmotveien/Langåsveien 20. P-tomten bydelen viser til er ikke eiet av Oslo Kommune, men av Korsvoll Huskomité. Komiteen vil omregulere tomten til blant annet boligformål, og status er at PBE skal utarbeide en saksfremstilling for prosjektet.
- Men en eventuell omregulering av tomten er foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til det som allerede er regulert, sier Hammervold.
Selve tomten barnehagen ligger på er utleid fra Oslo Kommune til drifter.

Vil ikke svare

Nordre Aker Budstikke har kontaktet barnehagens arkitekt, Birgit Hessner i Arkitektfirma Gunnarsjaa, Kolstad AS. Hun vil ikke kommentere hvorfor arkitektfirmaet har søkt dispensasjon fra veikravet på grunnlag av en 13 meter bred turvei som faktisk aldri har vært der. "Turveien" er også i følge søknaden ment å erstatte eventuelle nødvendige fortauer. Avisen har også kontaktet eier av Andromeda Barnehage, BAB-Omsorg, ved leder Trond Ingvaldsen. Han vil heller ikke uttale seg om saken.

Ikke tid til befaringer

Nordre Aker Budstikke har bedt PBE kommentere dispensasjonssaken, men har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding. Etaten har overfor avisen bekreftet at den ikke alltid drar på befaringer, men bruker blant annet reguleringskartene som "veivisere".

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.