*Nettavisen* Nyheter.

Får 525 millioner kroner

Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, Håkon Haugli, mener tildelingen gir Oslo kommune en god mulighet for å gjøre det som må gjøres. Foto: ARKIVFOTO

Fredag ble Kommuneproposisjonen lagt frem. I den kommer det frem at Oslo kommune får 525 millioner kroner av totalt fem milliarder til samhandlingsreformen neste år.

Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Formålet med reformen er rett behandling - til rett tid - på rett sted. Pasienter skal få bedre behandling gjennom koordinerte tjenester og det legges større vekt på forebygging og folkehelse. Unødvendig bruk av sykehusinnleggelser skal begrenses, og utskrivningsklare pasienter skal slippe å ligge på sykehus.

Mange kommuner er godt i gang med arbeidet. Det store spenningsmomentet har imidlertid vært hvordan reformen skulle finansieres på kommunenivå.

Skal etablere øyeblikkelig hjelp-tilbud

I kommuneproposisjonen for 2012 har regjeringen varslet at 5 milliarder kroner skal overføres til til kommunene. Disse pengene skal dekke:

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene med 20 prosent. Beløpet som overføres fordeles mellom kommunene på bakgrunn av alderssammensetningen. Alder og forbruk av spesialisthelsetjenester henger nært sammen.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen somatikk. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig døgnpris på 4.000 kroner. Disse pengene kan kommunene bruke til å bygge opp billigere og bedre alternativer i egen kommune.

I tillegg skal kommunene gradvis i løpet av perioden 2012-2015 etablere et døgnbasert øyeblikkelig hjelp-tilbud. Midler vil bli overført i samme tempo.

Ikke øremerkede midler

Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, sier tildelingen gir Oslo kommune et godt grunnlag for å gjøre det som må gjøres.

– Dette er veldig bra. 525 millioner vil gi mye god helse. På lang sikt vil samhandlingsreformen bidra til å flytte det offentliges innsats fra sykehusbehandling til folkehelse. Folk vil oppleve at kommunen gjør en aktiv jobb med å forebygge på mange måter, sier han.

Haugli forklarer at det på kort sikt ikke vil bety all verdens for den enkelte innbygger, annet enn at kommunen tar over noen statlige oppgaver, som skaper nærhet til tjenestene. I tillegg vil enkelte som i dag ligger unødvendig lenge på sykehus, raskere få et bedre tilbud.

– Disse pengene er ikke øremerket samhandlingsreformen, men vi tror kommunen vil bruke så mye som de får tildelt til dette. Det blir et insentiv til langsiktig planlegging. Det vil rett og slett lønne seg for kommunen å holde folk friske, forklarer han.

Haugli forteller at det også er en risiko for økte utgifter på kort sikt, på grunn av strukturendringer. Han understreker at kommunen kan få kompensert slike ekstrautgifter og er sikker på at kommunene vil se den langsiktige verdien i å sette pengene til dit de er ment å gå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag