Farlig og kaotisk kryss

I følge Statens vegvesen er trafikksikkerheten i Majorstukrysset lite tilfredsstillende, men rapporten de har lagt frem skaper debatt.

Majorstuen: Vi understreker at dette er en rapport og ikke en reguleringsplan, sier avdelingsingeniør i Statens vegvesen Martin Mikaelsen. Han mener likevel forslaget de har kommet frem til er det beste, i forhold til hvordan dagens situasjon ser ut.

Prioriterer buss

I rapporten beskrives Majorstukrysset som kaotisk. Bussene har problemer med å komme frem, fotgjengere må krysse veier som er sterkt trafikkert, fortauene er for smale for det antall personer som beveger seg i området. Det er registrert 37 trafikkulykker i perioden mellom 1999 og 2005, og trafikken er økende.

Alle prognoser viser at det i fremtiden vil være enda flere som vil passere gjennom Majorstuen. Da må vi ha bedre kollektivtrafikk. Vi vil selvfølgelig ikke strupe biltrafikken, men kollektivtrafikken må bli bedre. Den må bli mer oversiktlig og samlet, sier Mikaelsen. Han sier videre at Statens vegvesen prioriterer buss fremfor trikk, og løsningen i rapporten gjør at bussen får bedre plass i Majorstukrysset. På skissen ser man at det er tegnet inn en sløyfe der trikken går inn rundt den såkalte Vinkelgården, og dagens hovedstopp i Kirkeveien flyttes rundt hjørnet til Valkyriegaten.


Ikke detaljert

Rapporten vi har lagt frem er for så vidt ferdig, men vi må i dialog med foreninger, vel og andre interessenter i nærområdet. Det kan godt hende forutsetningene forandrer seg underveis, med all byggingen som ligger på trappene i området nå. Mesteparten av Bogstadveien skal oppgraderes, det er snakk om underjordisk t-banestasjon og flytting av stasjonsområder. Så arbeidene med Majorstukrysset vil tidligst være klart til oppstart i 2010, sier Mikaelsen. Han mener derfor rapporten må utvikles, ettersom forutsetningene endrer seg. Den er dessuten på et såkalt overordnet nivå, og detaljer er ikke tegnet inn. Likevel er Mikaelsen klar på at Statens vegvesen ser rapporten og forslagene som den beste løsningen for krysset.

Vi håper at saken blir prioritert i neste handlingsprogram, som gjelder for 2010 til 2013, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.