Gå til sidens hovedinnhold

Færrest pedagogisk personell

Søndre Nordstrand ligger på bunn av listen over andelen pedagogiske ledere i barnehagene. Bydelene i Oslo kniver om å få fatt på de få som velger førskoleutdanningen.

SØNDRE NORDSTRAND: På fredag meldte Østlandssendingen om at det er mangel på faglærte personell i barnehagene. Bydel Søndre Nordstrand kom dårligst ut på denne listen. Snittet på pedagogiske ledere med godkjent utdanning ligger på 69,5 prosent, noe som er det laveste i hele Oslo.

Bekymringsfullt, men ikke uten grunn, mener avdelingsleder for barn- og unge i bydelen, Hilde Berg.

Ledige stillinger

Det kan være mange grunner til at vi ligger i bunn på denne listen, men vi har sett en økning den siste tiden, forteller Berg.

Hun kan fortelle at bydelen har jobbet med en kampanje i vinter, som går ut på å rekruttere flere førskolelærere og pedagogisk personell til bydelen. Det finnes mange ledige stillinger og administrasjonen oppfordrer nå personer til å søke jobber.

Kampanjen går ut på at vi prøver å nå frem til høyskolene i landet for å informere avgangsstudentene om at det er mangel på barnehagepersonell med utdanning i vår bydel, sier Berg.

Bydelen har valgt å fokusere på høyskolene utenfor Oslo, fordi de ser gode utdanningstilbud på andre høyskoler, blant annet Trondheim. Likevel betyr ikke dette at de ikke ønsker ferdigutdannede fra Oslo.

Vi vil jo informere alle høyskolene om dette, legger hun til.

Bydelen oppfordrer avgangselevene til å søke jobb innenfor bydelen.

Flere grunner til mangelen

Grunnene til mangel på faglært personell er ikke fastslått, men Berg bekrefter at det er mangel på førskolelærere. I media har lønn vært en spekulasjon.

Det kan være lønnen, men jeg tror det er en myte. Jeg tror ikke at barnehagepersonell ligger så langt under andre yrker når det kommer til lønn. Det er synd at det har blitt slik fokus på dette, for det er mange goder i jobben og det er en veldig fri jobb, mener Berg.

Hun tror også at permisjoner kan være en grunn. Når det er permisjoner og sykmeldinger er det vanskelig å få inn vikarer med kompetanse.

Gode ansatte

Det er bekymringsfullt at vi ligger på sisteplass på denne listen, men på en annen side behøver det heller ikke å bety at de siste prosentene er helt ufaglærte. Mange kan ha en utdanning som er relevant på andre måter, eller de har en solid realkompetanse etter å ha jobbet innenfor yrket i mange år. At noen ikke har førskoleutdanning betyr ikke at de er faglig dårlige, forteller Berg.

1/3 av de ansatte som jobber i barnehage i bydelen er faglærte. Om dette skulle bli fylt 100 prosent, ville alternative vært å legge ned barnehager, som er konsekvens av at det er få som velger utdanningen. For å fylle stillingene må noen ansatte være ufaglærte.

Vi vurderer hele tiden stimulerende kurs eller tilbud om deltidskurs. Selv om det kan ta litt tid før man får tilbake den ansatte, så kommer de tilbake som mer stabile ansatte, mener Berg.

Nordstran ligger på 79,2 prosent og Østensjø på 80,5 prosent.

Reklame

Husker du disse to idiotene?