*Nettavisen* Nyheter.

Fartsgrensen gir økt ulykkesrisiko

Mange vet at det er lov å bryte miljøfartsgrensen på E18, mens andre er het uvitende om dette. Det skaper usikkerhet i trafikken mener politiet. Foto: Foto: Vidar Bakken

Politiet opplyser at miljøfartsgrensen på flere innfartsårer og ringveien ikke er blitt håndhevet på to år.

OSLO: – Det har vært usikkerhet rundt lovligheten av skiltvedtaket med miljøfartsgrense på 60 kilometer i timen, som er vedtatt av Statens vegvesen. Vi har ikke håndhevet denne skiltingen på nærmere to år. Riksadvokaten har bedt om en uttalelse fra Vegdirektoratet. Vi kan ikke håndheve miljøfartsgrensen før vi får et klart svar, sier Tore Soldal, leder for Trafikk – og sjøtjenesten i Oslopolitiet.

Les også: – Fjern 60-skiltene umiddelbart!

Blir ikke anket

Borgarting lagmannsrett har nylig i en dom slått fast at en mann som ble tatt i fartskontroll ikke kunne bøtelegges etter miljøfartsgrensen som er skiltet 60 kilometer i timen. Miljøfartsgrensen har ikke tilstrekkelig lovhjemmel som gir grunnlag for straff mener retten og dermed skulle straffeutmålingen ta utgangspunkt i 80 kilometer i timen.

Lagmannsrettens dom blir ikke anket. Dermed blir forbudsskiltet på 60 mer å betrakte som anbefalt fartsgrense, i og med at det nå er tillatt å kjøre i 80 kilometer i timen der det er skiltet med miljøfartsgrense.

Skaper usikkerhet

– Skiltingen er der fremdeles. Skaper ikke dette forvirring blant bilistene når mange har fått med seg at det er lov til å kjøre i 80, mens andre tror at men skal forholde seg til 60 kilometer i timen.

– Det er overhodet ikke bra. Det er klart det skaper usikkerhet i trafikken. Hensikten med miljøfartsgrense er bra og viktig. Det er vi ikke imot, men vi må ha en klar lovhjemmel for å håndheve denne, sier Soldal.

Samferdselsdepartementet har saken under behandling og det er ventet et forslag til endring i lovverket hvor en miljøfartsgrense blir hjemlet.

Statens vegvesen har tidligere i sakens anledning uttalt at ulik oppfatning av fartsgrensen gir større risiko for ulykker.

Les også:

"Klippe, klippe Kleppa..."

Tviholder på miljøfartsgrense

Lanserer plan for renere luft

– Vi er verst i Europa

Farten er for lav

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.