Gå til sidens hovedinnhold

– Feil å ekskludere klubben

Advokaten for Alpine Sportsklubb Oslo, Geir Hovland, mener at Oslo Idrettskrets (OIK) ikke kan ekskludere klubben for eventuelle feil som klubbens representanter har gjort.

OSLO: Etter at Oslo Idrettskrets ekskluderte Alpine Sportsklubb Oslo, ligger klagesaken hos Norges Idrettsforbund til endelig avgjørelse. Bakgrunnen for ekskluderingen er påstand om at alpinklubben har brukt falsk dokumentasjon for å få utbetalt flere hundre tusen kroner i offentlige midler.

Alpinklubb ekskludert og politianmeldt

Berettiget til støtte

– Hvis OIK har innvendinger mot det administrative arbeidet som er gjort i Alpine Sportsklubb, er det feil å ekskludere klubben. Den riktige reaksjonen ville være å rette dette mot representanter for klubben som har begått eventuelle handlinger som er kritikkverdige. En eksklusjon av klubben går ut over alle dem som er på skikurs. Det rammer en klubb som kan tilby rimelige og gode kurs for barn. De er vesentlig billigere enn andre kurs og gir mulighet for at flere barn kan komme på ski. Det er også helt klart at denne type aktivitet er berettiget til støtte fra offentlige midler , sier Hovland.

Han viser til flere saker hvor organisasjoner har bedrevet medlemsjuks.

– Reaksjonene blir da rettet mot de ansvarlige i organisasjonen. Det er ikke slik at reaksjonene rettes mot selve organisasjonen, sier Hovland, som ikke vil navngi ledere i klubben som eventuelt kan bli stilt til ansvar.

Ikke mystisk

– Flere foreldre har reagert på klubbens påmeldingsblankett som er blitt distribuert gjennom skolene. Denne gir et inntrykk av at skikurset er i regi av skolen og støttes av kommunen mener foreldre. De hevder det er falsk markedsføring når blanketten skal sendes til «Alle barn på ski» med undertitler «Storbyprosjektet» og Idrett i skolen». Det er ikke oppgitt hvem som står bak, bortsett fra et mobilnummer og mailadressen alpinSpk@l ive.no, sier vi.

– Det er ikke noe mystisk i det hele tatt. Det er markedsføring for å få barn på ski og jeg mener det kommer fram at Alpine Sportsklubb står bak, sier Hovland.

– Men det er ikke noe som heter Storbyprosjektet i Oslo kommune lenger, og det er heller ingen i kommunen som kjenner til et prosjekt som heter «Idrett i skolen». Utdanningsetaten har også stoppet distribusjonen gjennom skolene. OIK har ikke gitt sin støtte til kurset.

– Formålet er å få barn på ski, som ikke fanges opp av andre tilbud. Da er skolen et viktig sted å henvende seg til. Jeg vet at OIK ikke har likt at klubben har brukt skolene for å nå barna og har gjort Utdanningsetaten oppmerksom på forholdet. Jeg synes det er rart at OIK bruker så mye ressurser for å hindre at barn skal få et tilbud om skikurs som er vesentlig billigere enn det andre kan tilby, sier Hovland, som ikke ønsker å kommentere at «Storbyprosjektet blir brukt i markedsføringen.

Best på kvalitet?

– Det står også på påmeldingsblanketten at skikurset er «best på pris og kvalitet» uten at det er oppgitt noen referanser.

– Det er helt vanlig måte å markedsføre seg på. Ut fra sammenlikning og gjennomgang av konkrete tilbud på skikurs er dette det billigste kurset.

– Men hvordan kan de si at skikurset er best på kvalitet?

– Det har sammenheng med at klubben har snakket med foreldrene og er basert på tilbakemeldinger fra disse.

– Ullern Avis Akersposten har fått tilbakemeldinger fra flere foreldre som har vært misfornøyd med skikursene. Misnøyen og reaksjonene var også så kraftige på nettutgaven at vi måtte stenge kommentarfeltet.

– Det er jo beklagelig at noen er misfornøyde, men sett på bakgrunn av alle de kursene som klubben har gjennomført, ville det være rart om alle var fornøyde. Det er alltid noen som er misfornøyde. Sånn er nå verden en gang.

Beklagelig at det kan skje ulykker

– I denne utgaven skriver vi om tre skiinstruktører som fikk ansvaret for et tjuetall barn uten grunnleggende skiferdigheter. Dette skal de ha blitt kastet inn i uten noen form for rettledning av klubbens ledere. Konsekvensen var blant annet at et barn fikk lårbeinsbrudd. Instruktørene trakk seg halvveis i kurset fordi de mente at det var for risikabelt å fortsette kurset.

– Klubben har en annen versjon av dette. Klubbens ledelse kjente disse som erfarne utøvere og godt kvalifiserte for den jobben som de skulle utføre som instruktører. Kursopplegget var fullt forsvarlig, men det er beklagelig at det kan skje ulykker i alpinanlegg, Klubbens ledelse hadde en grei dialog med elevens far. Det var for øvrig et problem at særlig to av de aktuelle instruktørene uteble fra kurstimene slik at det måtte skaffes vikarer på kort varsel.

- I likhet med hva som tidligere har kommet frem i blant annet Østlandssendingen, fikk heller ikke disse skiinstruktørene betalt for jobben.

– Klubbens ledelse kan ikke se å ha mottatt timelister eller fakturaer. De har heller ikke levert tilbake lånt utstyr. Når det gjelder den omtalte saken i Østlandssendingen så ville skitreneren ha betaling i kontanter. Pengene var i en konvolutt som ikke var blitt hentet. Dette er ordnet opp i, sier Hovland.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?