*Nettavisen* Nyheter.

Felles ansvar og nye tiltak i rusomsorgen i Oslo

Anniken Hauglie (H) ARKIVFOTO

Rusomsorgen vekker, heldigvis, stort engasjement. Daglig ser vi åpne russcener i sentrum, åpenlys bruk og salg, og mennesker i nød og fornedrelse setter sitt preg på bybildet. Mange har ansvaret, og kommune og stat er gjensidig avhengig av hverandre for å få dette til å bli bedre. Politiet må få ressurser til å ta bakmenn og narkolangere, sende ut kriminelle personer som er her for å sko seg på andres nød, og helseministeren må få ressurser til å bygge opp behandlingstilbudet. I dag er plassene for få og køene for lange.

LES OGSÅ: Erik Lundesgaard (H): «Vi kan dessverre konstatere at politiet har mislykkes»

LES OGSÅ: Politiveteran Iver Stensrud vil avkriminalisere narkotika

Kommunene har ikke lenger ansvaret for behandling, men kan likevel gjøre mye. Oslo har tradisjon for å gå i tet, og jeg er opptatt av å bygge den ut ytterligere. Flere viktige grep er nå tatt som i sum vil gjøre rusomsorgen bedre:

Oslo ”sparket inn døren” til spesialisthelsetjenesten. Vi har mange eksempler på at psykisk syke rusavhengige er avvist av sykehusene fordi de er ruset. Dette har vært et åpenbart brudd på pasientrettighetene og et svik mot deres behov for utredning og medisinsk hjelp. Helseministeren måtte gå kanossagang til Stortinget, og saken fikk sitt endelige punktum før sommeren da det ble stadfestet en gang for alle at også rusavhengige har den samme rett til utredning og hjelp som alle andre.

RUSMELDINGEN: - En krevende oppgave

Et nytt tilbud til de yngste: ”Ungdom og rus på Legevakten”. På tampen av året etablerte Oslo en tverrfaglig klinikk etter modell av den svenske ”Maria Ungdom”. Klinikken retter seg mot ungdom som står i faresonen for å utvikle et alvorlig rusproblem, og har som mål å følge ungdommene tettere opp enn det som gjøres i dag. Dette er nytt i norsk sammenheng, og er etterspurt av fagfeltet.

Et nytt tilbud til de som vil være rusfri. I desember åpnet jeg Oslos nye botilbud til personer i legemiddelassistert behandling som får særlig hjelp til å forbli rusfrie, og fikk møte fornøyde, optimistiske beboere. Tilbudet er etablert for å lette overgang til egen bolig, og legger stor vekt på selvstendiggjøring og aktivitet.

Et nytt tilbud til de ”tyngste”: ”Lasso-prosjektet”. Mange av dem dårligst fungerende er vanskelig å følges opp av hjelpeapparatet. Mange av dem lever også for ustrukturert til å delta i legemiddelassistert rehabiliteringsarbeid. ”Lasso”, med utdeling av buprenorfin, etableres nå i samarbeid med Helse sør-øst. Dette er et positivt tiltak som kan settes i verk timer etter siste inntak av heroin. I tillegg planlegges det nå for første gang et tilbud om gynekologisk undersøkelse ved et av lavterskeltiltakene.

Nye spesialtilpassede boliger. Egnet bolig er sentralt for et hvert menneske som vil stå på egne ben. Våren 2010 kartla byrådet situasjonen for personer med dobbeltdiagnoser som viste at mange trenger noe langt mer enn bare en bolig. I budsjettet for 2011 ble det derfor bevilget penger slik at vi kan etablere flere tilpassede boliger. Målet er flere tilrettelagte boliger med tettere oppfølging i alle sykehussektorene i Oslo.

Økt satsing på skadereduksjon for å redde liv. Askorbinsyre er et enkelt og billig tiltak som kan redusere store helseskader hos rusmiddelmisbrukere, men er vanskelig tilgjengelig i Norge. I sommer tok jeg derfor et initiativ overfor Legemiddelverket, og ba om at dette revurderes slik at rusavhengige får tatt et større ansvar for egen helse. For å redusere faren for overdose, infeksjoner og andre helseskader som sprøytebruk fører med seg, vil Oslo nå etablere forsøk med utdeling av røykeutstyr.

Kunnskap og fagutvikling er viktig. Flere prosesser er i gangsatt. Fordi flere går inn i LAR og terskelen til LAR senkes, vil trolig flere kvinner med rusfortid ønske seg familie og barn. Samtidig vet vi at dette kan være kritisk for barna, og en vanskelig tid for kvinnene. Byrådet setter derfor nå ned en arbeidsgruppe for å utrede tilbudet til gravide kvinner i LAR-behandling og deres barn. Målet er å gjøre svangerskapet tryggere og oppfølgingen etter fødselen bedre. En annen arbeidsgruppe skal gjennomgå situasjonen for rusmiddelmisbrukere i Oslo som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten, og utreder om tilbudet de får er i tråd med deres behov. Resultatet av dette vil danne grunnlag for eventuelt nye tilbud som kan ivareta deres situasjon bedre.

Farefulle ”glipper”. Riksrevisjonen har beskrevet en mangelfull kontakt mellom behandlingsinstitusjon og hjemkommune. Vi vet at ”overganger” kan være vanskelige, og det er i ”glippene” det fatale kan skje. Målsettingen er å gjøre overgangene mellom stat og kommune, men også overgangene innad i kommunen bedre, slik at vi i større grad kan sørge for et sømløst, fungerende tilbud til de som så sårt trenger det. Mye bra har skjedd i Oslos rusomsorg i året som er gått, og mye skal gjøres fremover også.

Anniken Hauglie (H)

Sosialbyråd

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag