Gå til sidens hovedinnhold

Felles «rakettbase»

Nordre Aker Arbeiderparti vil ha felles folkefest i bydelen neste nyttårsaften.

Nordre Aker: Vi foreslår felles fyrverkeri to-tre steder i bydelen i tillegg til kulturelle innslag, sier Aps fraksjonsleder i Kultur og oppvekstkomiteen, Terje Grytbakk.

Rakettforbud

I år blir det trolig innført et forbud mot tradisjonelle nyttårsraketter, såkalte pinneraketter, etter anbefaling fra Justis- og politidepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Mange svært alvorlige øyeskader hvert år som følge av uhell og uvettig bruk rundt årsskiftet, har fått myndighetene til å ta affære.

Muselunden og Havnajordet er åpne steder der vi tror et fellesfyrverkeri i bydelens regi kan passe. I tillegg kan Friggfeltet nedenfor Fysikkbygningen på Blindern være et alternativ, i samarbeid med bydel Frogner, sier Grytbakk, som understeker at Ap er for rakettforbudet.

Det blir kanskje noe «spinkelt» for dem som bor i de ytre bydeler med et fyrverkeri på Rådhusplassen, slik det har blitt foreslått fra byrådet. Det er heller ikke slik at alle ønsker å dra dit ned for være med på festen. Ikke minst de med barn ønsker nok heller noe i gangavstand, sier Grytbakk.

Han mener felles-fyrverkeriene kunne være et spleiselag mellom kommunen og lokalt næringsliv.

Kulturkveld

Vi ser for oss at bydelen administrerer arrangementet, samt inviterer med samarbeidspartnere. Oppskytningen må utføres av en autorisert etat. Brann- og redningsetaten vil jo være naturlig, sier Grytbakk.

Vi ønsker også å få med lokale frivillige organisasjoner til underholdning og musikk, for eksempel ved at teatergrupper og korps opptrer. Det arrangeres jo årlig lysvandring langs Akerselva med lokale kulturelle innslag. En utvidelse av dette til også å gjelde nyttårsaften burde være mulig. Her er det bare kreativiteten som setter grenser for hva vi kan finne på, sier han.

Identitetsskapende

Et slikt arrangement vil være identitetsskapende i en bydel som Nordre Aker, mener Grytbakk.

I budsjettet for 2008 bevilget bydelsutvalget 100 000 kroner til gjennomføring av bydelsdager også det som et samrbeid mellom bydel, næringsliv og frivillige for å etablere en felles bydelsidentitet som politikerne mener mangler. Grytbakk er ikke fremmed for å trekke de medvirkende på dette arrangementet med til en felles nyttårsfest.

Vi er klar over at denne ideen kan by på praktiske utfordringer, men det får vi eventuelt se nærmere på. Vi har god tid på oss og ønsker å invitere interesserte til diskusjon, sier han.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk