Gå til sidens hovedinnhold

Fikk Sognprisen 2006

For ellevte gang delte Lions Club Berg ut Sognprisen. Denne gangen var det ergoterapeuten Kari Stavnsborg, som ble tildelt prisen.

Tåsen: - Jeg er helt overveldet, og ser på det som en stor ære og motta Sognprisen, sier Kari Stasvnsborg.
Lions Club Berg var ikke i tvil om at dette var rett prisvinner.
- Formålet med Sognprisen er å yte støtte og erkjennelse til personer, grupper eller organisasjoner som har gjort en innsats som kommer befolkningen til gode, forteller leder av Berg Lions, Herman Abrahamsen.
Årets prisvinner, Kari Stavnsborg, har jobbet som ergoterapeut siden 1957, og i psykiatrien med både unge og eldre.
- Jeg har vel jobbet halve av mitt yrkesaktive liv med eldre, forteller Stavnsborg, som synes det er moro og være aktiv i bydelen.
- Jeg tror mange ville hatt glede av å jobbe med eldre, man får veldig mye igjen, forteller Stavnsborg.
Ved siden av å være ergoterapeut, er hun også nestformann i Nordberghjemmets Venner. En frivillig organisasjon som holder arrangementer, aktivitetskvelder og besøker de eldre på Nordberghjemmet.
- Det er en helt spesiell glede knyttet til det å se de eldre blomstre opp når de får besøk, forteller Stavnsborg. Prisvinneren sitter også i styret på Nordberghjemmet.
- Det viktig å være aktiv og delta der man kan bidra, det gir en mulighet til og påvirke og fremme viktigheten av aktiviteter, sier Stavnsborg. Hun mener at det å bli tildelt Sognprisen forplikter.
- Nå skal jeg ta meg sammen, og vise at jeg virkelig er en slik pris verdig, smiler Stavnsborg.
Lions Club Berg mottar forslag til aktuelle prisvinnere hele året, og deler ut Sognprisen i månedsskiftet april-mai.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk