*Nettavisen* Nyheter.

Fiskebestanden til nye høyder

Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) jobbet i forrige uke med å samle rogn fra stamfisk i Akerselva. Foto: Carl Stiegler

I det gamle Kristiania Vannverks vanninntak fra 1920 ved Maridalsvannet, skal det snart klekkes ut små laks og sjøørret til Akerselva.

Klikk på bildet for å forstørre.

OFA fant ikke så mye som de hadde håpet på i første forsøk. Foto: Carl Stiegler

Klikk på bildet for å forstørre.

Her er litt av "fangsten".

MARIDALSVANNET/AKERSELVA: Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) har fått låne et rom i det gamle vanninntaket bak gjerdene ved Maridalsvannet, av Vann- og avløpsetaten. Her skal de klekke ut fiskeyngel for utsetting i Akerselva. Formålet er å gjenskape bestanden slik den var tidlig på 90-tallet.

Dramatisk reduksjon

På den tiden satte nemlig OFA ut 60.000 yngel i året. Men i 1996 ble reglene for kultivering innskjerpet, i tillegg til at fiskeadministrasjonen ikke lenger fikk bruke lokalene de hadde hatt frem til da. Resultatet ble trist for ivrige elvefiskere.

Fangsten stupte fra om lag 750 kilo laks og sjøørret i 1995, til nesten ingenting i 96. De siste årene har det derfor bare blitt dratt opp cirka 20-30 registrerte kilo fisk fra elva i året, ifølge tall fra OFA.

Ingen drikkevannsrisiko

Ifølge OFA kan ikke lakse- og sjøørretbestanden i Akerselva bygges opp uten hjelp.

Hovedproblemene for den naturlige produksjonen er regulering av vannføringa (Maridalsvannet er drikkevannskilde), utbygginger langs elva, støy og lyskilder ned på elva, aktivitet og graving av giftsedimenter i utløpet og gjentatte akutte utslipp av forurensning.

I tillegg kommer tyvfiske i fredet, utsatt sone i elva på den allerede reduserte gytefiskbestanden. I en så grunn elv er den oppvandra, store gytefisken (spesielt sjøørreten) svært sky og lettskremt. Og all slik "støy" vil være en negativ faktor for vellykket gyting, opplyser OFA på sine hjemmesider.

Hensikten med klekkeriet ved Oset vil derfor bli å samle rogn og påse at disse klekkes til yngel, før de slippes ut i Maridalsvannet. Analyser av vannet viser nemlig at vannet har meget god kvalitet for produksjon av yngel.

Avløpet fra klekkeriet er tilkoblet kommunalt nett, slik at det ikke skal utgjøre noen forurensningsrisiko for drikkevannskilden. Det bekrefter både OFA og Vann- og avløpsetaten.

Lite rogn på første forsøk

OFA har vært på befaring og fått innvilget ønsket om bygging av en fisketrapp i 2011, ved Nedre Foss (Grünerløkka), der Friluftsetaten skal bygge en bypark.

Onsdag i forrige uke startet derfor innsamling av rogn. Inne i Marka bruker OFA vanligvis ruser til fangst av stamfisk, men med vannføringen i Akerselva fungerer ikke denne metoden.

Stamfisket foregår derfor ved å bruke et elektrisk fiskeapparat til å støtskremme fisken til å flykte nedstrøms, hvor en manngard med store hover samler dem opp, opplyser OFA.

Men fisken var ikke moden nok, og det var veldig lite rogn i stamfiskene, sier Hellik Råen i OFA. Han forteller at de vil foreta en ny oppsamling i løpet av kort tid.

Bygget ved det gamle vanninntaket på Oset, "Nyinntaket", ble oppført i 1920. Oslo kommune overtok alle vannrettigheter i Akerselvas nedbørsfelt, da "Akerselvens Brugseierforening" opphørte i 1953. Oset pumpe- og renseanlegg inne i fjellet ved Midtodden ble tatt i bruk i 1971, før nytt anlegg åpnet i år.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.