Gå til sidens hovedinnhold

Fjernvarme gir miljøeffekt for mange

Oppsal vil kunne få redusert de lokale CO2-utslippene med om lag 3700 tonn årlig med den nye fjernvarmeledningen.

OPPSAL: Miljøeffekten kommer selvfølgelig an på hvor mange kunder som knytter seg til den nye fjernvarmetraseen.

Hafslund etablerer 13 kilometer med rørledninger fra Klemetsrud til sentrum. Den går gjennom mange områder hvor det ligger til rette for tilknytning av fjernvarme, så den nye fjernvarmeledningen kan gi miljøeffekt for mange, sier informasjonssjef i Hafslund Morten Schau.

Tusenvis av tonn

Hafslund har sett litt på den potensielle miljøeffekten av fjernvarme for oppsalområdet i Bydel Østensjø. Der er det mange blokker, som ble bygget på slutten av 1950 og i begynnelsen av 1960-årene.

De fleste har vannbåren varme basert på lokale oljefyringsanlegg. Drabantbyen har om lag 15 000 innbyggere.

Oppsal har mange oljefyrte anlegg og et oppvarmingsbehov på om lag 17 GWh/år. Det gir et lokalt utslipp på 5300 tonn CO2 per år. Hvis, eller forhåpentligvis når, disse blir tilkoblet vårt fjernvarmesystem vil det bety et redusert utslipp på over 3700 tonn CO2 per år, nøkternt regnet. Det tilsvarer omtrent 2000 biler, som hver kjører 10 000 kilometer i året på Oppsal, sier Schau.

Tvillingskolene

Hafslund har allerede inngått en avtale med Undervisningsbygg i Oslo kommune når det gjelder tvillingskolene Oppsal og Vetland.

Vi starter levering av fjernvarme til skolene med en midlertidig leveranse i august i år. Skolene blir omkoblet til fjernvarmenettet så raskt vi greier å etablere rørtrasé for permanent leveranse. Dette vil skje i løpet av 2010. Vi er også i god dialog med de største borettslagene på Oppsal og håper at også de ønsker å bli tilkoblet fjernvarmenettet.

Flere får fjernvarme

Undervisningsbygg har laget en plan for å skifte ut cirka 70 oljefyrer på Osloskolene de neste årene.

Vi må ved planlegging av nye skoler, eller ved større rehabiliteringer, satse på fjernvarme. Dette av hensyn til miljøet ved å redusere CO2-utslipp. Oslo kommune har som mål å redusere klimautslipp med 50 prosent innen 2030. Et viktig bidrag i denne sammenheng er å bytte ut gamle oljefyringsanlegg på skolene med miljøvennlig energikilder, som fjernvarme. I tillegg til miljøgevinst vil også fjernvarme gi lavere energiutgifter, forteller kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Marit Thorsen.

I løpet av 2009 er Manglerud den første lokale skolen som vil bli permanent tilknyttet fjernvarme. Abildsø skole får etter planen fjernvarme tilkoblet i 2010 i tillegg til Oppsal/Vetland, mens Østensjø og Bøler får fjernvarme i løpet av 2011.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus