Flere anmeldelser i år

Manglerud politikrets ligger an til å få rundt 1.100 flere saker i år.

MANGLERUD: Totalt har det blitt anmeldt 5.045 saker ved stasjonen, noe som anslått for året vil gi en økning på rundt 1.100 saker.

– Mange av disse sakene er egeninitierte saker som kommer fordi vi har hatt god bemanning i år. Vi er derfor mer ute og kommer over flere saker, sier Janne Stømner når hun oppsummerer årets sju første måneder.

Det er spesielt på trafikk- og narkotikasaker den ekstra gode bemanningen gir utslag, disse øker med henholdsvis ti og 71 prosent hvis man gjør anslag for året. Patruljene som er ute får rett og slett kontrollert flere og kommer over folk som loven.

Mer tagging

Årsaken til at stasjon har så mange taggesaker er at Sporveiens vognhall ligger på Ryen. Antall skadeverk-saker øker kraftig i år. Manglerud politikrets opplevde en tagge-topp i 2009 da de nye T-banevognene begynte å rulle i Oslo. Siden da har det vært en jevn og markant nedgang fra år til år, fram til nå. I de sju første månedene ble det registrert 993 skadeverkssaker. Estimert på året ligger det an til nesten en dobling fra i fjor.

– Vi vet ikke hva som er årsaken, men det kan tenkes at vognhallen er blitt flinkere til å anmelde saker, sier stasjonssjef Janne Stømner.

Nordstrands Blad har forsøkt å få tak i Sporveiens pressetalsmann Cato Asperud for å få verifisert dette, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Familievold og innbrudd

Antallet voldssaker er stabilt, og kanskje noe minkende på årsbasis, dette til tross for at Manglerud politistasjon har en egen gruppe som jobber med familievoldssaker og dermed avdekker en del forhold som ellers ikke ville blitt avdekket.

Antallet innbrudd i villa og leilighet fortsetter å gå ned. I løpet av de sju første månedene i år ble det «kun» registrert 46 innbrudd fra villa og leiligheter i våre tre bydeler.

– Vi har tre flotte bydeler hvor det er trygt å bo, vi har et godt samarbeider med bydelene, spesielt gjennom Salto samarbeidet, sier Janne Stømner. Stasjonen har i dag 134 ansatte og bruker litt mer penger enn den 131 budsjetterte stillingene tilsier.

Vil se på ressursbruken

– Vi må se på hva vi har og hvordan vi bruker pengene. Vi må se hele stasjonen som en helhet, sier Stømner som blant annet vil fokusere på såkalt straksetterforskning i tiden fremover.

–Det gjøres mye god jobb på åstedene, men vi må se på hva mer vi kan gjøre. Kan vi for eksempel avhøre to vitner på stedet, tjener vi på det i etterkant ressursmessig og ikke minst får vi mer ut av vitnene fordi detaljer glemmes fort, sier hun.

Les også:

Her endte den ville fylleferden på skogsstien

Politiet jakter væpnede ranere etter gullsmedran

Redningsselskapet måtte redde sofa fra Oslofjorden

Truet med å skyte stemmen i NSB-høyttaleren

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.