*Nettavisen* Nyheter.

Flere arbeidsledige

ØKNING: NAV Østensjø hadde ved utgangen av november i år 53 flere helt arbeidsledige innbyggere enn på samme tid i fjor. Ledigheten øker også i nabobydelen Nordstrand, mens Søndre Nordstrand er eneste bydel i Oslo med nedgang.Illustrasjosnfoto

Bydel Østensjø har det siste året hatt en økning i antall helt arbeidsledige på ni prosent.

ØSTENSJØ: NAV Oslo har lagt frem statistikk for arbeidsledigheten ved utgangen av november i år, og sammenlignet med samme tid i fjor.

Tallene viser at ledigheten øker eller er uendret i alle bydeler - unntatt Søndre Nordstrand.

Sammenlignet med november 2009 har antall helt arbeidsledige i denne bydelen gått ned med 10 prosent.

I nabobydelen Nordstrand er antall helt arbeidsledige blitt 15 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens Østensjø har hatt en økning på 9 prosent.

Bydel Vestre Aker har lavest ledighet i Oslo med 2,1 prosent, mens Bydel Stovner har den høyeste ledigheten på 5,5 prosent.

Blant bydelene i Oslo er det størst ledighetsøkning i Bydel Gamle Oslo. Her har ledigheten økt med 19 prosent fra november i fjor.

12.164 helt arbeidsledige

Ved utgangen av november var 12.164 personer i Oslo helt arbeidsledige. I følge NAV er dette en økning på 917 personer, eller 8 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

I følge NAV økte ledigheten mest blant personer med yrkesbakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid, samt helse, pleie og omsorg.

Økningen i disse yrkesgruppene var på henholdsvis 34 og 30 prosent sammenlignet med november i fjor.

Antall helt arbeidsledige øker for alle yrkesgrupper, med unntak av industri hvor ledigheten er uendret.

Noen positive tegn

– Selv om ledigheten øker for de fleste yrkesgrupper, ser vi noen positive tegn, sier Hege Farnes Hildrum, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo.

– Ledigheten for personer med bakgrunn fra industriarbeid er uendret sammenlignet med samme tid i fjor. I tillegg har ledigheten innen reiseliv og transport kun økt med 1 prosent. Dessuten er det yrkesgrupper, spesielt i privat sektor, hvor ledighetsveksten ikke er like kraftig som tidligere i år. Om dette tyder på et trendskifte i økonomien er det for tidlig å uttale seg om, særlig siden Oslo har hatt en uventet sterk ledighetsvekst de siste tre månedene, sier Farnes Hildrum i NAV Oslo.

I Oslo har det vært utlyst 40.076 stillinger de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med året før. Med unntak av meglere og konsulenter har samtlige yrkesgrupper hatt en nedgang i antallet ledige stillinger. Det har vært størst nedgang i utlyste stillinger innen yrkesgruppene jordbruk, skogbruk og fiske (25 prosent), bygg og anlegg (24 prosent) og barne- og ungdomsarbeid (20 prosent). Utlyste stillinger for meglere og konsulenter har økt med 1 prosent de siste 12 månedene.

Fortsatt sterkest ledighetsvekst blant kvinner

De siste månedene har ledigheten økt mest for kvinner. Ved utgangen av november var 4 882 Oslo-kvinner helt arbeidsledige, en økning på 13 prosent fra samme tid i fjor. I samme periode her ledigheten blant menn økt med 5 prosent, og det var i november 7 282 helt arbeidsledige menn i Oslo.

- Økningen i ledighet blant kvinner henger trolig sammen med en lavere etterspørsel etter arbeidskraft innen næringer som sysselsetter mange kvinner, sier Hege Farnes Hildrum.

Flere nøkkeltall om arbeidsmarkedet i Oslo finner du i høyremenyen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.