*Nettavisen* Nyheter.

Flere bakker i Grefsenkollen

Nordre Aker Budstikke er i utgangspunktet skeptisk til alle forslag om utvikling av områder i Marka, enten det er til boliger eller idrettsanlegg. Bevaring av Marka er en fanesak for oss. En sak som ikke bare er av vital betydning i vår bydel, men i hele regionen. Det finnes mange gode formål som hver for seg kan produsere gode argumenter for å spise litt av Marka. Her er det viktig å se helheten. Hvis ikke går det med marka som med strandsonen rundt Oslofjorden.
Akkurat nå handler det om Grefsenkollen Skisenter. Eieren, Johan Schønheyder, har i mange år jobbet for en utvidelse av anlegget. Han forteller at Skogvesenet i 1995 igangsatte en omfattende høring og planprosess som endte i et vedtak om at alpinanlegget skulle utvikles med flere heiser og nedfartstraseer - blant annet i kleiva. Men planene ble ikke gjennomført. Siden er nedfarten utvidet uten tillatelse fra Plan-og bygningsetaten. Nå ligger en formell søknad på bordet. Og Friluftsetaten spiller på lag med Grefsenkollen Skisenter. Friluftsetaten er i sitt forslag til flerbruksplanen positive til både en oppgradert nedfartstrasé fra enden av kleiva og ned mot parkeringsplassen, samt en forlengelse av heisen - helt til topps.
Vi har gjort vårt vedtak på en helhetsvurdering, og opplever ikke at forslagene er i konflikt med friluftsliv eller biologisk mangfold. Derfor anser vi heller ikke ytterligere områdeanalyser som nødvendig, sier Jan Fredriksen i Friluftsetaten til vår avis.
Nordre Aker Budstikke forstår entusiasmen. Men i likhet med Egil Ihlen, leder i BU, ønsker vi oss en helhetlig områdeanalyse før vi applauderer. Det er ikke beroligende at eieren ikke helt forstår problemstillingene rundt "inngrep" i Marka. Den som har fulgt diskusjonene rundt Rødkleiva i Vestre Aker bydel vet hvordan idrettsinteresser og friluftslivsinteresser faktisk kan kollidere skikkelig, og at venner kan stå mot venner i spørsmål som gjelder bruk av Marka. Aktive Marka-entusiaster er gjerne også idrettsentusiaster. Uten at alle dermed ønsker større og bedre idrettsarenaer i Marka.
Vi ønsker en videre diskusjon om utbyging av Grefsenkollen Skisenter velkommen. Men forventer at skeptikernes argumenter også lyttes til. Her er faktisk viktige problemstillinger som må belyses.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.