*Nettavisen* Nyheter.

Flere blokker i Disenveien?

Får eier av Disenveien 31 det som han vil, blir det bygget 24 nye leiligheter på tomten. - Et misvisende og dårlig forslag, mener naboene.

Disen: I dag står det en lite attraktiv murbygning i Disenveien 31 en tidligere butikk. I nytt planforslag for tomten ønsker eier å bygge delvis på eksisterende bygg, og delvis på utvidelse. Fotjengertorg og handel skal omreguleres til to boligblokker på fire etasjer med 24 leiligheter, og med parkeringsanlegg i kjeller. Naboene reagerer sterkt på planene. De mener Disenveien har nok blokkbebyggelse fra før, og for få friområder.
- Disenveien er allerede presset med lite kvalitets-friområder og parkeringskaos. Å bygge ytterligere to blokker til, og samtidig ta beslag på "fotgjengertorget" (les: uterom) i nr. 31 som er en åpen plass midt i tettbebyggelsen vil utvilsomt forverre situasjonen og forringe vår bokvalitet, sier nabo og arkitekt Sverre Svendsen på vegne av Disengrenda Borettslag.

- Misvisende feil


Styret i borettslaget har sendt inn "klage" til arkitektfirma Cranner DA, som har utarbeidet planforslaget på vegne av tomteeieren. Borettslaget mener forslaget inneholder misvisende feil. Blant annet mener naboene at arkitektfirmaets utregning av utnyttelsesgrad på tomten ikke er korrekt.
- Det er ikke riktig å ta med gategrunn og avkjørsel som en del av tomte-beregningsgrunnlaget. Slik vi ser det vil en korrekt utnyttelsesgrad av tomten bli på hele 55 prosent BYA (bebygd areal, journ. anm.) med det eksisterende forslaget - og ikke 32 prosent BYA, slik arkitektfirmaet hevder, sier Svendsen.

- Manko på grøntarealer

Naboene reagerer også på at forslagsstiller mener at området "vil tåle" de to planlagte blokkene med grunnlag i arkitektens utregning på BYA 32 prosent. Forslagsstiller viser til store grøntområder i nærmiljøet.
- Det er ikke realiteten. Blant annet er grøntområdet mellom Disenveien og Traverveien belastet med strålefarlige høyspentledninger. Grøntområdet langs Trondheimsveien er sterkt preget av trafikkstøy, og deler av dette området er også regulert til fremtidig kollektivfelt, sier Svendsen.
- I tillegg - med en BYA på 55 prosent - blir det lite friområde igjen på selve tomten til de eventuelle nye naboene i Disenveien 31.

Takterrasse

Men etter planen kan man lufte seg på den planlagte takterrassen.
- Det er helt uakseptabelt for oss som nærmeste naboer å få en takterrasse med direkte innsyn til våre hageflekker. Klart vi vil føle oss beglodd. Generelt er dette planforslaget langt fra å tilføre eksisterende bomiljø noe positivt heller tvert imot, Sverre Svendsen og Disengrenda Borettslag.
Plan- og bygningsetaten har heller ikke vært positiv til det opprinnelige planinitiativet, og anbefalte ikke initiativet slik det foreløpig ble presentert for etaten.
Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Arkitektfirma Cranner DA, som foreløpig velger å ikke kommentere Disengrenda Borettslags innsigelser.
- Vi vil først samle alle tilbakemeldingene fra berørte parter. Også bydelens eventuelle kommentarer fra neste bydelsutvalgsmøte, sier arkitekt Mette Cranner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.