Gå til sidens hovedinnhold

Flere bruker kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken i Oslo viste i 2007 - som de tre foregående årene - vekst målt i antall innenbysreiser. Dette gjelder både T-bane, trikk og buss.

Klart størst vekst hadde bussen. Dette går fram av en artikkel i siste utgave av Oslo-Speilet, utgitt av Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Jevn økning

Totalt i 2007 hadde byen 177,9 millioner innenbyreiser (inkludert TT-transporten). Dette er en vekst på 5,5 millioner, eller 3,2 prosent fra året før. Til sammenlikning var veksten i 2006 på 4,2 prosent.

Dermed økte trafikken målt per innbygger fra 314 i 2006 til 317 i 2007.

Bussen øker mest

Alle de tre største trafikkartene etter antall passasjerer (T-bane, trikk og buss) hadde vekst i trafikken i 2007.

Klart størst vekst hadde bussen med 3,0 mill. reiser eller 4,7 prosent mot 2,0 mill. reiser (3,1 prosent) for T-banen og 0,5 mill. reiser (1,4 prosent) for trikken.

De øvrige tre trafikkartene, tog, båt og TT-transport, hadde samlet sett samme antall reiser i 2006 og 2007, dvs. i alt 6,9 mill. reiser.

Utviklingen 2006-2007 ga en viss forskyvning mellom de ulike trafikkartene. Bussens andel av den totale transporten gikk dette året opp, mens andelen for T-bane var omtrent uendret. Andelen av reisene med de øvrige trafikkartene gikk noe tilbake 2006-2007.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget