Gå til sidens hovedinnhold

Flere sliter med husleia

Etter sommeren har Utleiemegleren registrert en dobling i antall utkastelser.

Vanligvis har vi svært få utkastelser, men i august og september har vi sett en klar tendens til at flere har betalingsproblemer, sier eiendomsforvalter Trine Dalbakk i Utleiemegleren til NewsWire.

Utleiemegleren forvalter over 5000 utleieboliger og er Norges største i sin bransje.

Hittil i år har vi registrert 46 utkastelser, mot 36 i hele fjor. Nesten hele økningen har kommet etter sommeren, og det var en dobling både i august og september. Økningen ser ut til å fortsette i oktober, sier hun.

Også bedrifter

Det er ikke bare privatpersoner som sliter.

Vi ser at flere bedrifter som leier boliger til ansatte gjennom oss, går konkurs. Det er en ny og litt skremmende utvikling, sier hun.

Et annet trekk er at flere drøyer så lenge de kan med å betale husleia. Nå i oktober er det ti prosent flere enn i september som ikke har betalt husleia.

At folk utsetter betalingen i det lengste, kan tyde på at mange leieboere går en vanskelig høst i møte, sier Dalbakk.

Bryter trend

Økningen i antall utkastelser bryter en langvarig, nedadgående trend.

Nedgangen de siste årene skyldes nok både at folk har hatt mer å rutte med og at vi og andre utleiere har innført nye rutiner for å redusere antall utkastelser.

Et prosjekt Oslo kommune tok initiativet til i 2004, resulterte i fjor i en endring i husleieloven. Nå kan utleier varsle sosialkontoret når betalingsmislighold kan føre til utkastelse.

Det har bidratt til en ytterligere reduksjon i antall utkastelser. At tallene til tross for dette øker igjen, er illevarslende, sier Trine Dalbakk i Utleiemegleren.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?