Gå til sidens hovedinnhold

Følger bare opp et politisk vedtak

Bydel Østensjø vil forsøke å imøtekomme naboenes frykt for trafikale problemer og naturødeleggelser.

ØSTENSJØ: Barnehagesjef Tommy Grotterød forklarer at bydelen i forbindelse med Skredderløkka bare gjør jobben sin og følger opp et politisk fattet vedtak.

Når vi har fortalt at forventet oppstart er i januar/februar, henger det sammen med at vi ser det som viktig å varsle brukerne om muligheten. Siden tomten er ferdig regulert har vi fått opplyst at det vil ta cirka 10 uker før barnehagen er på plass. Omsorgsbygg (OBY) sørger for fremdrift og kommuniserer med Plan- og bygningsetaten, og vi får våre opplysninger fra OBY og handler utifra det, sier Tommy Grotterød.

Forenlig med friområde

Bydelen sier de vil søke å imøtekomme det naboene er opptatt av så langt det er mulig.

Det går både på dette med trafikale forhold og parkering, samt ivaretagelse av naturen, sier Grotterød.

Jeg har forstått det slik at BU mener en eventuell fremtidig omregulering til friluftsformål vil være forenlig med at man først benytter tomten til midlertidig barnehage. Men selv om man vil gjøre alt for å verne om naturen er jo paviljongen stor, og der den skal stå må selvfølgelig trær fjernes. Det er helt klart at barnehagen vil medføre visse inngrep i naturen.

Trenger barnehage raskt

Grotterød forteller at Skredderløkka er valgt til midlertidig barnehage fordi tomten er ferdig regulert til barnehage.

De midlertidige barnehagene skal komme raskt opp, og da må man benytte tomter som allerede er regulert , sier Grotterød. På spørsmål om barnehagen virkelig blir midlertidig, svarer han følgende:

Oslo kommune jobber på spreng for å få full dekning med permanente barnehageprosjekter, så planen er at de midlertidige barnehagene skal bort straks det ikke er behov for dem lenger.

Oppfølgingsmøte fredag

Fredag denne uken skal Bydel Østensjø ha oppfølgingmøte med Omsorgsbygg om de forskjellige barnehageprosjektene.

Vi legger ut informasjon på nettsidene våre så fort vi har noe mer å komme med, sier Grotterød.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot