Gå til sidens hovedinnhold

For farlig for skolepatruljen å vokte fotgjengerfeltet

Toppåsen skole får ikke lov til å sette ut skolepatrulje i Asperudveien, fordi overgangen og veien er for farlig – selv for trafikksikkerhetens voktere.

HOLMLIA: Skolepatruljen passer vanligvis på at barn kommer seg trygt til skolen, men i Asperudveien er det for farlig å stå for skolepatruljen. Det finnes nemlig ikke noe fortau.

I tilegg velger både skolebarn og voksne heller å gå i den fortauløse veikanten enn å bruke gangveien nede i skogen.

Nær delvis løsning

Magni Foseide har ansvaret for skolepatruljen på Toppåsen skole. Hun forteller at det er krav om fortau med en viss forhøyning fra veien for at skolepatrulje skal kunne stå ved en overgang.

Foseide har kontaktet samferdselsetaten for å få fortau ved overgangen, og fått beskjed om at det skal bli ordnet.

En begrenset fortausplattform der gangveien krysser Asperudveien vil bety at Toppåsen får sette ut skolepatrulje. Men skolepatrulje og fortau ved gangfeltet vil bare løse en del av sikkerhetsproblemet, siden bare noen få bruker gangveien.

De fleste barna og mange voksne tar heller sjansen på å gå i veikanten enn å følge gangveien ned i skogen.

Langt og farlig

Det er flere grunner til at barn og voksne ikke bruker gangveien. For det første er det en omvei å gå ned i skogen. Et annet problem melder seg på kveldstid, siden det er dårlig belysning på deler av strekningen.

– Jeg fant en ranet og forslått man som lå i gangveien, og en nabo ble forsøkt ranet på samme sted, men klarte å slå seg løs. Folk tør ikke gå der når det er mørkt, forteller Gaute Eriksen som bor like ved.

Eriksen mener at det må hugges rundt gangveien for å få lys og innsyn, men helst bør det anlegges fortau langs Asperudveien.

Ikke fortau

Hilde Gundersen, avdelings ingeniør i Samferdselsetaten bekrefter at det er planer om å lage forhøyninger på begge sider av veien slik at Toppåsen kan sette ut skolepatrulje, men at det må vente til våren.

Det er derimot ikke noen planer om å anlegge fortau langs veien. I følge Gundersen er det vanskelig å få gjort noe med det på kort sikt siden det er snakk om store kostnadder.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene