Gå til sidens hovedinnhold

Foreldre føler seg truet av barnehageeier

Etter at foreldrene anmeldte barnehageeieren for underslag, kom det nye vedtekter som gjør at foreldrene føler seg truet.

ULLERN: Dagen etter at dittOslo skrev om den privatdrevne barnehagen i Bydel Ullern, fikk foreldrene en mail fra barnehagen om nye vedtekter. Det vakte reaksjoner.

– Med dette vil barnehagen kneble foreldrene, skriver en forelder.

Ett nytt punkt under temaet Oppsigelse er følgende:

«Oppsigelse av barnehageplassen fra barnehagens side kan skje dersom: Foresatte eller andre voksne opptrer på en måte som er egnet til å skade eller sette i fare andre barn, avdelingens/basens eller barnehagens miljø, de ansattes arbeidsforhold eller barnehagens omdømme.»

– For oss oppleves dette som en trussel som går ut over ytringsheten vår. Hvis vi uttaler oss om barnehagen, så kan vi miste plassen, skriver en annen forelder.

– Fra før har de kneblet ansatte. Nå skal de kneble foreldre mot å melde om kritikkverdige forhold, skriver en tredje.

Ber bydelen reagere

På telefon ber en forelder om at redaksjonen tar kontakt med bydelen for å få en reaksjon.

En annen mener dette er ganske drøyt og føyer seg inn i rekken av urimeligheter fra styret.

– Jeg skjønner ikke at bydelen kan akseptere dette, for det betyr jo at vi ikke kan svare ærlig på spørsmål fra bydelen heller – for det kan skade barnehagens omdømme, skriver en av foreldrene.

Foreldrene ønsker å være anonyme, så lenge kritikk av barnehagen kan føre til konsekvenser for barna.

Barnehagens eiere har ikke svart på henvendelse fra Ullern Avis Akersposten.

Brukerundersøkelse

Denne barnehagen deltar ikke i barnehagenes brukerundersøkelse for 2013, der tallene nylig er lagt frem.

I fjorårets brukerundersøkelse scoret barnehagen langt under snittet på trivsel og foreldres fornøydhet med barnehagen. Mens snittet for tilfredshet hos foreldrene med barnehageplass i Bydel Ullern lå på 4,8 på en skala hvor 6,0 er høyeste score, fikk denne barnehagen 4,1.

På spørsmålet om foreldrene ville anbefale barnehagen var snittet i Bydel Ullern 4,9 poeng, mens den omtalte barnehagen fikk 3,8 poeng.

Bydelen vil veilede

Ullern Avis Akersposten spurte Bydel Ullern om følgende: Hvis en barnehageeier lager vedtekter som direkte griper inn i foreldre eller ansattes demokratiske rettigheter, som blant annet innebærer at det å utøve kritikk medfølger at foreldre kan miste barnehageplassen, vil da kommunen gripe inn for å endre innholdet i vedtektene?

– Vi har avtalt et møte med eiere og styrer for å gå igjennom barnehagens vedtekter. Det dere siterer fra ny tekst i barnehagens vedtekter, er uvanlig tekst i vedtekter, sier enhetsleder for barnehager i Bydel Ullern, Mai-Britt Langtvedt, til Ullern Avis og Akersposten.

Hun legger til at hun ikke kjenner til tilsvarende vedtekter andre steder.

Tar bekymringsmeldinger på alvor

Langtvedt påpeker at det i utgangspunktet er lite kommunen kan og skal gjøre med private barnehagers vedtekter.

– Det er barnehagelovens § 7 med forskrifter/kommentarer som omtaler vedtektene og her legges det ikke opp til at vedtektene skal godkjennes av barnehagemyndigheten. Vedtektene er slik sett et forhold mellom eier og foreldrene, sier Langtvedt.

Hun tar likevel bekymringsmeldingene fra foreldrene på største alvor.

– Det er eierne som kritiseres, og ikke barnehagens øvrige ansatte. Vi er opptatt av at barnehagen skal være et godt sted for barna, og vi har fått tilbakemeldinger på at foresatte er fornøyde med personalet som daglig er sammen med barna, sier Langtvedt.

– Vi er imidlertid bekymret for de mange negative meldinger vi får fra brukere, og at barnehagen har valgt å ikke delta i årets brukerundersøkelse. De ikke-kommunale barnehagene er ikke pålagt å delta i undersøkelsen, men vi anbefaler dem å delta, sier Langtvedt.

Les også:

Casuals jakter ranere i Oslo

Tar sterk avstand fra borgervern

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21