Foreldrene blir hørt på alle punkter

BLIR LYTTET TIL: Bydelsutvalget har tatt med alle innspillene fra FAUene i sin uttalelse til skolebehovsplanen.

BLIR LYTTET TIL: Bydelsutvalget har tatt med alle innspillene fra FAUene i sin uttalelse til skolebehovsplanen. Foto: FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Full politisk støtte til alle skolekravene fra bydelens foreldreutvalg.

NORDRE AKER: «Mye bra, men ikke godt nok». Slik ble Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan mottatt av foreldrearbeidsutvalgene ved bydelens skoler.

Del på Facebook

Flere prosjekter

Bydelsutvalget la seg torsdag på samme linje, og i sin høringsuttalelse trekker bydelspolitikerne frem disse punktene:

* Ny skole i Nydalen. Vil ikke være stor nok til å avlaste både Bydel Sagene, nydalsområdet og Disen/Grefsen. Tomtespørsmålet må avklares raskt, og skolen ferdigstilles før 2016.

* Berg vgs. som barneskole. Bra løsning, men bør skje før planlagt i 2014.

* 8-13-skole i Blindern-området. Spennende prosjekt, men ferdigstillelse i 2019 er lite ambisiøst. Ønsker å ta i bruk Sognsveien 80, og bør kunne fremskyndes til 2015/16.

* Disen skole. Det må jobbes videre med å utvide skolen med én parallell. Ny skole i Nydalen vil være ugunstig for Disen, som må krysse Ringveien.

* Ullevål skole. Trenger nybygget i Ullevålsalleen 43, og bør stå ferdig i 2013.

* Engebråten ungdomsskole. Må bygges ut permanent med åtte paralleller i 2014, og erstatte midlertidige paviljonger.

* Frysjaområdet. Det bør kjøpes tomt og planlegges en skole som kan avlaste både fra øst og vest.

* Kringsjå skole. Bør vurderes utvidet til tre paralleller på småtrinnet.

Frykter tallene er feil

* Bydelsutvalget er kritiske til befolkningsgrunnlaget Utdanningsetaten har lagt til grunn. «Det er grunn til å betvile at det er tatt høyde for alle aspekter ved befolkningsveksten i bydelen».

* BU forstår at skolegrenser må endres for å utnytte eksisterende kapasitet, men ber om økt fokus på trafikksikringstiltak. Endring av inntaksgrenser er en kilde til usikkerhet for familier, og bydelen og FAU ved skolene må bli tatt med på råd for å sikre forutsigbarhet.

– Vi er veldig fornøyd med denne uttalelsen, og føler hele veien at vi har hatt støtte i bydelsutvalget. Dette er første skritt på veien, men vi håper disse signalene legges merke til i rådhuset, sier FAU-leder på Engebråten, Sven Erik Berget, på vegne av FAU-ene ved alle skolene øst i Nordre Aker.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.