Foreslår ny reguleringsplan

Etter at Plan- og bygningsetaten og Statsbygg ikke ble enige om en reguleringsplan, kommer byrådet nå med et nytt forslag. (Arkivfoto).

Etter at Plan- og bygningsetaten og Statsbygg ikke ble enige om en reguleringsplan, kommer byrådet nå med et nytt forslag. (Arkivfoto).

Byrådet foreslår ny reguleringsplan for Alnabruterminalen.

ALNABRUTERMINALEN: Under overskriften «Utvidet og miljøvennlig Alnabruterminal» sendte byrådet ut et nytt reguleringsforslag tirsdag ettermiddag.

– Reguleringsforslaget åpner for et utvidet og mer effektivt terminalområde på Alnabru, samtidig som det legger til rette for miljøvennlig godstransport, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H) i en pressemelding.

Ny adkomst fra Alfaset

«Sett sammen med containervirksomheten i Sydhavna, er Alnabruterminalen landets viktigste omlastingsområde for containere. I et miljøperspektiv er dessuten terminalen viktig med tanke på overføring av godstrafikk fra vei til jernbane», skriver byrådet i en pressemelding.

Utbygging av Alnabruterminalen vil øke kapasiteten for godstransport.

– Vår visjon er at Alnabruterminalen fortsatt skal være Norges logistikksenter, og at den i fremtiden skal huse Europas mest miljøvennlige terminal for håndtering av containere, sier Fredriksen.

I reguleringsplanen foreslår byrådet en utvidelse av terminalområdet, ny atkomst fra Alfasetveien til jernbaneterminalen og samlasterne, og at Alfasetveien blir utvidet fra 2-felts til 4-feltsvei for å gi økt kapasitet.

Turvei og åpning av Alna

Byrådet er i tillegg svært opptatt av å sikre muligheten for en sammenhengende turvei i Groruddalen og gjenåpning av elveløpet til Alna.

– Den nye delen av turveien vil gå i et grøntdrag. En trasé for et gjenåpnet Alna foreslås i ytterkant av terminalområdet, sier byråden.

På 1980-tallet ble Alnaelva lagt i rør av staten/NSB for å etablere containerterminal for jernbanen på Alnabru.

– Byrådet har i flere år arbeidet for å gjenåpne Alna. Høydeforskjeller i terrenget må løses ved en pumpeløsning for å få elvevannet opp, slik at vannet kan renne i nytt løp langs Alfasetveien og turveien, sier Fredriksen.

I januar 2007 inngikk staten og Oslo kommune en intensjonsavtale for samarbeid om Groruddalen. Avtalen inneholder blant annet enighet om å gjenåpne elver, sikre grønnstruktur og lage sammenhengende turveier gjennom Groruddalen.

– Vi inviterer derfor staten til et spleiselag for å realisere en åpen elveløsning og gang- og sykkelvei i grøntdraget langs Alnabruterminalen, sier byråden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.