Gå til sidens hovedinnhold

Fornøyd med lovforslag

Leder av Østmarkas venner, Steinar Saghaug, er fornøyd med utkastet til ny Marka-lov, men vil kjempe for å få inn restriksjoner for skogbruket.

Marka: Jeg er strålende fornøyd med at det kommer en egen Marka-lov som er hjemlet i friluftshensyn og som vil lovfeste grensene for marka, selv om dette skjer senere gjennom en egen forskrift, sier Steinar Saghaug.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) og Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) la nylig fram utkastet til den nye Markloven. Lovforslaget innebærer blant annet byggestopp og strenge restriksjoner på bilkjøring på private veier.

Vi kan se at presset på markarealene øker, og at det ofte dukker opp planer om utbygging. Lovforslaget svarer på dette presset og legger opp til at det skal være forbudt med byggevirksomhet i Marka, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) da hun for litt siden presenterte utkastet til den nye Marka-loven.

I utkastet foreslås også egne bestemmelser for etablering av idrettsanlegg og anlegg av løyper og stier. Restriksjonsnivået for skogbruket skal stort sett være det samme som nå, men det vil bli en hjemmel i Markaloven for at avgrensete områder kan vernes av hensyn til friluftslivet. Friluftsorganisasjonene er lite fornøyd med at det ikke er lagt noen restriksjoner på skogbruket i Marka.

Jeg tror dette skyldes at regjeringen frykter for å legge seg ut med skogbruksnæringen. Vi skal jobbe for å få dette med i Markaloven, vi gir oss ikke før vi har fått dette til fordi det er så viktig for friluftsopplevelsen, sier Saghaug.

Utkastet til ny Marka-lov vil med det første bli sendt på en bred høring til kommuner, organisasjoner og andre berørte, og høringsfristen er satt til 15. november.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin