*Nettavisen* Nyheter.

Fornuftig planlegging i Oslo kommune går det an å få til?

Skal Oslo kommune nok en gang fatte politiske beslutninger basert på feilaktig statistikk, slik de gjorde da de "mistet" 1000 barn ved innføring av 6-års reformen i Osloskolen? Igjen brukes feilaktig statistikk, nå i forbindelse med planleggingen av kapasiteten ved Oslos skoler i årene fremover. Dette gjelder i alle fall for Østensjø bydel, og ikke minst ved Bøler skole som er fullstendig sprengt. Når Oslo kommune har mulighet til å løse kapasitetsproblemer på en billig og enkel måte, er det direkte dumt å ikke benytte denne muligheten.

Vi reagerer sterkt på at det ikke er planlagt noen utvidelse av elevkapasiteten i Østensjø bydel. Utdanningsetaten bruker Oslostatistikken som grunnlag for sine vurderinger. Denne bommer kraftig på den faktiske situasjonen. I følge Oslostatistikken skal det i perioden frem til 2015 ikke bli mer enn maksimalt 4982 elever i bydelen. GSI-tallene viser imidlertid at bydelen hadde 4976 elever allerede i 2004. I følge Oslostatistikken skal bydelen altså kun få 6 elever mer enn i 2004 i løpet av de neste 10 årene. Dette faller på sin egen urimelighet bare på Bøler skole har antall elever økt fra 636 i 2004 til 650 i 2005. Det hele blir desto mer uforståelig når Østensjø bydel allerede i 2004 har 65 elever mer enn 80 % kapasitetsutnyttelse (som er Utdanningsetatens anbefalte grense). Har Utdanningsetaten tenkt å vente til det blir full krise, eller tror de at skolene kan trylle?

Østensjø bydel er en bydel med et stort antall eldre innbyggere, og det foregår et generasjonsskifte i bydelen som ikke fanges opp av Oslostatistikken. Vi som bor her, ser det rundt oss de eldre forsvinner, og nye barnefamilier kommer til. I tillegg er det stor boligpå gang. Eksempelvis er det i Bøler skoles inntaksområde nå i høst ferdigstilt 150 leiligheter, og ytterligere 35 leiligheter ferdigstilles høsten 2006.

Kan Utdanningsetaten og Oslo kommune åpne øynene og innse at kartet ikke stemmer med terrenget? Kan de gjøre det i tide, og komme med en løsning nå? For Bøler skole har vi foreslått å utvide den prosjekterte 2. etg. på mellombygget til Bølerhallen til full etasje. Dette er en billig og enkel løsning, når det likevel skal bygges en halv 2.etg. Hvorfor ikke øke investeringene med disse midlene nå, og hindre dyre og dårlige løsninger senere som vil belaste både skole, foreldre og barn? Det er for oss ubegripelig at ikke Oslo kommune griper denne sjansen til for en gangs skyld å være i forkant og løse problemer billig og effektivt i stedet for dyrt og dårlig.

Må det bli slik at barn på Bøler ikke skal få gå på samme skole som søsken? Er det grenser for hvor langt strikken kan trekkes på Bøler skole? Nå har vi levd i snart 50 år uten gymsal. Vi har små og overfylte klasserom. Vi mangler fleksible læringsarealer som er en forutsetning for gjennomføring av læreplanen, og for en effektiv utnyttelse av lærerressursene.

På Bøler skole er det i dag 130 elever mer enn 80 % kapasitetsutnyttelse, som er Utdanningsetatens anbefalte grense. Konsekvensen er at Bøler skole har blitt nødt til å ta i bruk spesialrom som biologisal og større grupperom som faste klasserom. For å få PCer til skolens elever, har vi tatt i bruk ganger og trappeavsatser. Dette er en helt uholdbar situasjon. For å kunne drive en fleksibel undervisning i gamle skolebygninger, er en helt avhengig av ekstra rom til gruppeundervisning. Mangel på dette legger store begrensninger på det pedagogiske tilbudet.

Det mest prekære problemet er likevel at Bøler skole høsten 2006 ikke har plass til de 68 elevene som er innskrevet ved skolen. Dette til tross for at inntaksgrensene ble justert i tråd med Utdanningsetatens mest vidtgående forslag, slik at flest mulig elever ble flyttet over til Nøklevann skoles inntaksområde, fra skolestart 2005. Kapasitetsproblemet ved Bøler skole fortsetter likevel de kommende årene. Skal Utdanningsetaten nok en gang endre skolenes inntaksområder, og denne gang i strid med sine egne anbefalinger i forrige runde? Skal elever nå måtte gå forbi Bøler skole for å komme til Nøklevann skole, og søsken splittes?

Eller er det håp om at Oslo kommune nå ser at de kan løse kapasitetsproblemene på en fornuftig og billig måte ved å bygge full 2.etg. på mellombygget til den nye Bølerhallen?

Bjørnhild Stokvik og Anne Hege Tangen
Foreldrerepresentanter i driftsstyret på Bøler skole

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.