*Nettavisen* Nyheter.

Forsiktig optimist for Grünerløkka

BU-leder på Grünerløkka Jens E. Lange (Frp) tror de ekstra midlene fra bystyret kan redde både Sinsen og Grünerløkka eldresentre.

Grünerløkka: Alle eldresentre, ungdomsklubber og andre ikke-lovpålagte tilbud på Grünerløkka fikk tidligere i år brev med varsel om mulig nedleggelse i 2006. Bydelen var klar over at de hadde strenge krav til innsparing også neste år.
I sitt forslag til budsjett for 2006 foreslår bydelsdirektøren å realisere nedleggelsen av både Sinsen og Grünerløkka eldresentre fra og med juli. Han foreslår kutt i støtten til Engelsborg eldresenter, nedleggelse av 60 sykehjemsplasser og økt foreldrebetaling i barnepark.
Sletter gjeld
Men nå er det altså klart at bystyret vil bevilge ekstra midler til bydelene. Til sammen dreier det seg om 300 millioner kroner mer enn byrådets opprinnelige budsjettforslag. Pengene blir fordelt på Oslos 15 bydeler, og Grünerløkka er én av fire bydeler som får en ekstra stor bit av kaka.
Sammen med Grorud, Nordstrand og Østensjø får nemlig Grünerløkka slettet en del gjeld. I tillegg får bydelen nærmere 10 millioner i friske midler, som i følge bydelsadministrasjonens beregninger i realiteten betyr et netto tilskudd på 5,8 millioner.
Dermed ser virkeligheten litt annerledes ut enn da bydelsdirektøren la fram sitt forslag til budsjett.
Leder i bydelsutvalget, FrPs Jens E. Lange (Frp), venter i disse dager på en tilleggsinnstilling, der de nye pengene er tatt med i beregningen.
Fra å være skeptisk til om vi kunne klare å gi et godt tilbud til befolkningen, er jeg nå forsiktig optimistisk, sier Lange.
Se konsekvenser
BU-lederen mener først og fremst at eldresentrene bør skjermes.
Vi kan ikke nedlegge eldresentre før vi har fått en konsekvensutredning. Dette må skje i form av en eldreplan. Da vil vi se hvordan vi skal legge opp både hjemmebaserte tjenester, sykehjemsplasser og hvilke kriterier vi skal sette til eldresenterdrift. Antallet eldre på Grünerløkka synker, men fortsatt er det stort behov for alle de tre eldresentrene, mener Lange.
Han trekker fram sentrenes forebyggende effekt.
Fjerner vi eldresentrene vil vi få eldre som ikke klarer hverdagen sin like godt, og dermed må ha sykehjemsplass i stedet. Det skal ikke mange sykehjemsplasser til før du har brukt opp et helt budsjett for et eldresenter, sier BU-lederen.
BU-lederen ønsker også å opprettholde kveldsåpen barnehage og sikre videre drift av bydelens barneparker.
Mange foreldre foretrekker park. Her på Løkka er det dessuten mange som har ubekvem arbeidstid, og vi er nødt til å ha et fleksibelt tilbud til disse, argumenterer han.
Møte i Sinsen kulturhus
Det er til syvende og sist bydelsutvalget som avgjør hva slags tjenester bydelen skal tilby, innenfor de økonomiske rammene de har fått tildelt. Lange mener partiene bør ha god mulighet til å komme til enighet.
Med de midlene bydelen nå rår over kan vi få til et forsvarlig budsjett med gode tjenester på alle nivåer. Jeg regner med at vi får flertall for å videreføre driften av Sinsen eldresenter. Kampen kommer til å stå om Grünerløkka eldresenter, spår BU-lederen.
Budsjettet vedtas på bydelsutvalgets møte den 15. desember. Møtet er som alltid åpent for publikum. Det begynner klokken 17, og holdes i Sinsen kulturhus.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag