Første skisse av Bergkrystallen Torg klar

BERGKRYSTALLEN: Oslo kommune vil utvikle denne tomten til bolig, parkering, næring, barnehage og grøntareal/torg. «Førsteutkast» av planene er nå sendt til Plan- og bygningsetaten. Foto: Kristin Trosvik

BERGKRYSTALLEN: Oslo kommune vil utvikle denne tomten til bolig, parkering, næring, barnehage og grøntareal/torg. «Førsteutkast» av planene er nå sendt til Plan- og bygningsetaten. Foto: Kristin Trosvik

Planer rundt T-banetomten på Bergkrystallen inkluderer en høyblokk på 13 etasjer, en langblokk, et torg og en barnehage.

Klikk på bildet for å forstørre.

Alternativ 1: Her beholdes garasjerekken og området utvikles av kommunen alene.

Klikk på bildet for å forstørre.

ALTERNATIV 2: Her er forslaget som innebærer samarbeid med Pynten borettslag om et felles grøntområde. Begge skisser: EBY

BERGKRYSTALLEN: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider med en reguleringsplan for en kommunal eiendom ved T-banetomten på Bergkrystallen. Planskissen ble sendt til Plan- og bygningsetaten (PBE) 12.6.13.

LES OGSÅ: Her er den nye Lambertseter-byen

EBY ønsker å regulere eiendommen til følgende formål: boliger, næring/handel, 6-avdelingsbarnehage, uterom, møteplass/torg, parkering (bilparkering for boliger løses i parkeringskjeller) og gangforbindelser.

Planen omfatter også Bergkrystallen T-banestasjon.

To alternativer

– Det er viktig å understreke at vi er i en tidlig planfase. Planskissen er et «førsteutkast» til reguleringsplanen, og skal gi grunnlag for videre vurderinger med hensyn til utviklingen av Bergkrystallen, sier Lis Merethe Homdal i EBY.

Kommunen arbeider med to alternativer for tomten: 1) Et alternativ hvor kommunens eiendom utvikles alene 2) Et alternativ som inkluderer naboeiendommen, hvor man ser på mulighetene for utvikling på tvers av eiendomsgrensene.

– EBY er i dialog med eier, som er Pynten borettslag. Alternativet belyser mulighetene for eventuelt å erstatte garasjeanlegget til borettslaget med et stort felles parkanlegg (grøntområde) der Pynten i dag har garasjer. Det er da tenkt at parkeringen kan flyttes til et underjordisk parkeringsanlegg under ny bebyggelse på Oslo kommunes eiendom, sier Homdal.

Hvilket alternativ kommunen vil arbeide videre med, avhenger blant annet av økonomiske vurderinger og om generalforsamlingen for Pynten borettslag vedtar å gå videre med en felles plan (alternativ 2).

LES OGSÅ: "Alle" vil verne Lambertseter gård

Planskissen

Planskissen legger opp til en langblokk i seks etasjer langs T-baneperrongen. I enden av denne blokken, mot Feltspatveien, foreslås en høyblokk på 13 etasjer.

I skissen er det også tegnet inn en lavblokk på tre etasjer med næringsfunksjoner i et eget bygg mot Feltspatveien.

En 6-avdelingsbarnehage på maksimum to etasjer foreslås også på tomten, vis av vis dagens Rema-bygg.

Et offentlig torg og møteplass står sentralt i planene. Den nye bebyggelsen er plassert slik at den skaper minst mulig skygge.

Planskissen legger også opp til uteoppholdsareal med vekt på større tresorter, plen og en skøytebane/ballbinge. Det skal i tillegg anlegges en større kvartalslekeplass og sittegrupper i tilknytning til denne.

LES OGSÅ:

Trafikkaos i Mellombølgen: Tilløp til håndgemeng

Naboer på Lambertseter: – Grusen freses ti meter inn i hagene

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.