Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt ingen skjenkemakt

Tålmodighet er viktig når man venter på delegert myndighet.

RÅDHUSET: Om bydelene i Oslo får bestemme over utestedene vil ikke bli avgjørt før utpå nyåret. I fjor vedtok bystyret at fem bydeler i Oslo selv skulle få bestemme over utestedenes skjenkebevilling.

Bydel Ullern er en av bydelene som skulle få delegert skjenkemyndighet. Skjenkemyndigheten går ut på at bydelsene selv skal kunne bestemme over tildeling og inndragning av skjenkebevillinger til bydelens utesteder.

Meningen er at de fem bydelene skulle være forsøksbydeler. Byrådet skulle utrede og igangsette dette. Ett år er gått, bydelene har fortsatt ingen skjenkemakt.

Tidligere har SVs Knut Even Lindsjørn gått hardt ut mot byrådet og refset tregheten i prosessen.

Trenerer ikke

Saken ligger nå hos bystyrets helse- og sosialkomité, og det er lite trolig at den blir behandlet før februar 2009.

22. mai i år sendte byrådet sin vurdering av saken til bystyret. Helt frem til oktober har saken ligget i bystyret.

6. oktober fikk vi brev fra bystyret med andre og nye forslag om saken. Vi fikk beskjed om å vurdere dette igjen. 12. november sendte vi svaret til bystyret igjen, sier byrådssekretær for idrett og næring, André M. Larssen (Frp).

Det er helt feil at vi trenerer dette, kommenterer Larssen.

Byrådets borgerlige partier er i mot at bydelene skal få skjenkemakten. Men i følge Larssen kommer ikke dette av at de vil beholde sin liberale skjenkepolitikk. Larssen forklarer;

Mange av bydelene i Oslo har få skjenkesteder. Derfor kan det bli vanskelig å fylle opp en stilling som saksbehandler. Det er sjeldnere møter i bydelsutvalgene enn det er i byrådet, og vi er opptatt av at bydelene skal sees likt, slik at det ikke blir forskjellsbehandling Dette handler om å se Oslo under ett, det handler ikke om liberal skjenkepolitikk.

Må vente til nyttår

Leder av Helse- og sosialkomiteen, Henning Holstad (Frp) mener Ap, SV og Venstre må ta på seg noe av skylden for tregheten i saken.

Formellt sett ligger denne saken hos vår komité til behandling. Men det er interne prosesser i noen partier som gjør at det tar lang tid å behandle saken Fordi det er kommet nye forslag i saken er det ikke mulig å få behandlet saken før tidligst februar neste år, sier Holstad.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin