*Nettavisen* Nyheter.

Fortsatt søppelby!

I et leserinnlegg 24. mai etterlyses en nasjonal Hold Norge Rent kampanje. Innlegget, som setter fokus på forsøpling i Oslo, er undertegnet Unn Aarrestad/ Oslo Senterparti.
Hold Norge Rent aksjonen (www.holdnorgerent.no ble igangsatt på ny for noen få år siden. Bak det nye initiativet står en rekke organisasjoner og man har god kontakt med en rekke lokale grupperinger. Kampanjen drives med et knapt årsverk og makter derfor ikke å nå frem til alle. Apropos Senterpartiet, Hold Norge Rent har i 2 år hatt et konstruktivt samarbeid med Norges Bondelag mht å samle inn landbruksskrot fra alle landets gårder. Man samarbeider også med Statens Vegvesen og oljeselskapene mht kampanjen "Ren vei". Til og med i denne avis fikk organisasjonen et tosiders oppslag 6. april i 2006.
Selv om kampanjen egentlig har fått til mye, kan det være på sin plass å spørre seg: Hvorfor greier vi ikke å få til en nasjonal kraftsamling om Hold Norge Rent? For det første ser det ut til at heller ikke den rødgrønne regjeringen prioriterer forsøpling. Næringslivets er også lunkne. Selv om emballasjen, med et tydelig varemerke, slenger i naturen, vil nemlig få bedrifter forbindes med forsøpling. Mange kommuner har deltatt aktivt i kampanjen, men å bidra økonomisk, det er det få som ser seg i stand til. Når det gjelder Oslo kommune, kan det se ut som om man ikke vil ha noe med Hold Norge Rent å gjøre; i Oslo har vi nemlig "Rusken", basta! Selv ikke landets kommunale renholdsverk, som er samlet i organisasjonen Avfall Norge, og som så langt har garantert for Hold Norge Rent, synes å ha stort mer å gi. Kanskje skyldes dette at renholdsverkene steller med søppel, mens noen andre etater i kommunene har ansvaret for forsøpling.
Et annet spørsmål som bør drøftes videre er: Hvorfor blir det så mye forsøpling? Her er det nok litt for lettvint å skylde på ungdommen. Kanskje må vi grave litt dypere. Mon tro om litt av årsaken ligger i lite trivelige bymiljøer og ekle søppelkasser. Og forsøpling av reklame bidrar vel heller ikke særlig positivt. Dessuten skyldes den store flommen av drikkebegre kanskje Finansdepartementets avgiftspolitikk. Forbudet mot røyking innendørs er vel heller ikke fulgt opp med askebegre ute "Ute" er jo et askebeger i seg selv.
Men det verste er, som det ble påpekt i denne avis 6. april i 2006; Det er ofte uklart hvem som har ansvaret for å rydde, og de som har ansvaret er kanskje verken kompetente eller motiverte for oppgaven. Den gang var det en sak med en overfylt søppelkasse ved Vækerøveien holdeplass. Sporveien hevdet at de ikke hadde ansvaret og skylte på Statens Vegvesen. Statens Vegvesen skyldte på Samferdselsetaten osv. (Sistenevnte innrømmet til slutt at de hadde ansvaret for denne holdeplassen). I sum, det kan synes som vi dels må organisere oss bedre i dette landet og dels bør tenke litt mer på forsøpling før vi beslutter avgiftssaker, røykelover etc. I tillegg må vi alle bli litt flinkere til å samarbeide nasjonalt.
Myndighetene sentralt bør derfor ta et initiativ som også samler næringsliv, kommuner og andre organisasjoner. Med disse små refleksjoner håper jeg Senterpartiet forfølger saken, i Bydelen, i Oslo og ikke minst nasjonalt. Lykke til!
Peter Sundt
Beboer i bydelen og tidligere innleid leder for Hold Norge Rent

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.