Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt storm rundt Tåsen skole

Vilkårene for å sette i gang ombyggingen av C-bygget har ikke vært på plass, sa hovedtillitsvalgt i UDE, Knut Myhrer.

TÅSEN/KRINGSJÅ: Frustrerte foreldre og lærere var tilstedet på FAUs allmøtet på Norges idrettshøgskole på mandag. Utdanningsetaten (UDE) var invitert, men valgte å ikke møte.

Stridens kjerne

FAU og lærerne har vært skeptisk til at nye Tåsen skal bli en ren baseskole. Kravene har vært at alle klasser/basisgrupper skal ha tilgang til egne klasserom ikke bare 1.-3. klasse slik forslagent nå foreligger slik at skolen ikke er bundet opp til én læreform.

Med dagens tegninger fra UDE blir Tåsen en "vandreskole", der halvparten av elevene til enhver tid bytter plass. For oss er det ingen god skole, sa lærer og representant i brukergruppen, Ida Bekkevold.

Stridens kjerne ligger dermed i de såkalte B- og C-byggene. FAU ønsker seg andre etasje i C-bygget som en kopi av første etasje, noe de mener vil frigjøre plass, slik at det kun vil være behov for fem hjemmeområder, og ikke seks slik UDE foreslår, i B-bygget. Ifølge FAU vil det med enkle grep kunne gjøres slike endringer, slik at brukernes ønsker blir tilfredsstilt, og at det ikke vil få dramatiske konsekvenser, som budsjettoverskridelser eller forsinke prosjektet.

Våre ønsker for skolen samsvarer med lærernes og innebærer et fleksibelt bygg som tillater ulike pedagogiske metoder, der hvert trinn har et hjemmeområde med egne rom til hver klasse/basisgruppe, og to grupperom, uttaler FAU.

Fritas fra verv

Vi har også vi bedt om å få utredet et nytt forslag for B-bygget. UDE sa at det ikke var penger til en slik utredning, men da driftsstyret tilbød seg å betale for den, var UDE likevel ikke interesserte, sa Pål Sørgård, politisk oppnevnt representant i driftsstyret på Tåsen. Han fortalte at driftsstyret har bedt utdanningsbyråden om å bli fritatt fra sine verv dersom premissene for det videre arbeidet ikke endres.

Ulovlig

Den største overraskelsen på møtet kom da Knut Myhrer, hovedtillitsvalgt i UDE, entret talerstolen.

UDE har ikke byggetillatelse på Tåsen skole dersom den ikke tegnes om. Ja, dere hørte riktig, sa Myhrer til forskrekkede foreldre.

Slik jeg ser det har ikke vilkårene for å gå i gang med byggingen av C-bygget vært på plass. Tegningene slik de forelå inntil nylig, med hensyn til elevplass, var ikke akseptable eller lovlige i forhold til arbeidsmiljøloven. Lærerne skal også ha anstendige arbeidsforhold, og vi vil ikke godta noe annet, sa Myhrer.

Rektor går av

I forrige uke ble det kjent at rektor Eva Kjøge går av.

Dette er en vurdering jeg har gjort med tanke på skolen og egen arbeidssituasjon. Skolen avventer nå UDEs endelige beslutning i prosjekteringen av "Nye Tåsen skole". Når beslutningen er tatt og akseptert, mener jeg det er hensiktsmessig at en ny rektor med et klart mandat kan fortsette arbeidet med oppfølging av byggeprosessen, sier Kjøge. Assisterende rektor Ragnhild Rist vil fungere som rektor ved Tåsen frem til en ny rektor er ansatt, antakelig fra begynnelsen av august.

Avklaring i bystyret

Tirsdag kveld behandler Kultur- og utdanningskomiteen om det skal utredes nye planer for Tåsen, slik foreldrene ønsker.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser