Gå til sidens hovedinnhold

Framkommelighet under fredsprisutdelingen

Oslo politidistrikt ønsker å informere publikum om enkelte begrensninger i tilgangen til sentrumsgater før og under fredsprisutdelingen torsdag 10. desember 2009.

OSLO: Politiet henstiller publikum om å følge de anvisninger som blir gitt av de og ber om forståelse for at dette er noen av flere ledd i et sikkerhetsopplegget.

Kollektivtrafikk

Det legges opp til at det ikke skal være begrensninger i trafikken på tog og T-bane i Oslo i forbindelse med fredsprisutdelingen. Men annen kollektivtrafikk vil bli noe berørt ut fra sperringer av sentrumsgater som er beskrevet i vedlegget under. Kollektivselskapene legger blant annet om enkelt kollektivtraseer i spesielle tidsrom. Dette vil de selv informere publikum om.

Sjekk hvilke gater som er stengt her

Tilgang til sentrumsgater

Publikum skal for det meste kunne bevege seg uten hindringer i sentrumsgatene og politiet gjennomfører kun adgangskontroll på områder som er spesielt avsperret. Dette gjelder områdene rundt bo- og besøkssteder. Her vil politiet etablere vakthold ved sine sperringer.

For å få tilgang til områder hvor politiet har vakthold, skal man med noen få unntak være forhåndsgodkjent for adgang. Enten gjennom invitasjon eller ved akkreditering. Publikum vil få tilgang til forretningene som ligger innenfor sperringene i kvartalet ved Grand Hotel, men må da passere en adgangskontroll. Her vil de bli kanalisert til de respektive butikkene før de passerer ut av området igjen ved adgangskontrollen.

I noen av sentrumsgatene vil det i tillegg til sperringer være gjerder som skiller veibane fra fortau slik at det er mulig for fotgjengere å bevege seg på fortauet. Dette gjelder i første rekke områdene rundt Grand Hotel fra tirsdag 8.12. kl. 1200. Da vil det være mulig å gå på fortauet på motsatt side av hotellet. I enkelte perioder vil også disse fortauene bli sperret for adgang og opphold.

I Karl Johans gate og Stortingsgata vil det fra morgenen torsdag 10.12. også bli satt opp gjerder langs fortauene. Men også her vil publikum kunne benytte fortauene.

I Henrik Ibsens gate mellom Parkveien og Cort Adelersgate vil det være gjerder langs fortauene hvor publikum kan passere, men i tidsbegrensede perioder vil det ikke være mulig å benytte fortauet på denne strekningen.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter