*Nettavisen* Nyheter.

Fremtidens bane skal bygges

Byggingen av det nye dobbeltsporet Oslo-Ski, Follobanen, skal etter planen starte i 2013. Dette får konsekvenser for beboere i vårt distrikt.

NORDSTRAND/SØNDRE NORDSTRAND: Byggeperioden er estimert til fem år, slik at banen kan tas i bruk i 2018. 17 000 brev er sendt ut for å informere og varsle naboer innenfor planområdet til Follobanen, blant annet i Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler.

Tre traseer

Tre traséalternativer utredes for Follobanen.

– Vi skal ha en trasé klar før jul i år, sier Terje Vegem, leder for arealplanleggingen av Follobanen. Planprogrammet er nå ute på høring med frist 9. april. Alle kan sende inn uttalelser. I mai 2010 skal planprogrammet godkjennes og vedtas.

– Hvis dere lurer på noe, ta kontakt med oss, sa informasjons- og nabokontakt Trude Isaksen på et informasjonsmøte i Bydel Nordstrand forrige uke.

Hittil har mange av spørsmålene dreid seg om energi- og varmebrønner, og om hvordan anleggsarbeidene vil påvirke boområder, kan hun fortelle.

– Vi ønsker å nå ut med informasjon til så mange som mulig, for Follobanen vil påvirke omgivelsene når anleggsarbeidet kommer i gang. Noen vil kun bli lett berørt av arbeidene, mens andre vil oppleve å være anleggsnabo, påpeker hun.

Hvorfor Follobanen

Oslo-Ski er den mest trafikkerte strekningen på Østfoldbanen. Kapasiteten er sprengt, noe som fører til hyppige forsinkelser.

– Det er kø på perrongene og det er kø i togene, sier Vegem. Med den nye Follobanen vil reisetiden med raskeste tog fra Ski til Oslo reduseres fra 22 minutter til 11 minutter. Follobanen blir et høyhastighetstog dimensjonert for 250 km/t. Østfoldbanen har en maksfart på 80 km/t. Beregninger viser at Follobanen vil øke kapasiteten med 11 000 flere kollektivreisende i døgnet. Kapasiteten på strekningen vil mer enn dobles fordi raske direktetog kan skilles fra lokaltog med mange stopp underveis. Østfoldbanen reserveres for lokaltog, mens Follobanen skal benyttes av regionaltog/høyhastighetstog. Det nye dobbeltsporet gir også mulighet for å mangedoble godstransport på jernbane.

Konsekvenser

Alle tre traséalternativene vil i all hovedsak gå i tunnel, men noen dagsoner (friluftsstrekninger) er skissert. To av traseene gir en dyptunnel under Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler. Det siste alternativet gir en grunnere tunnel som leder opp til en dagsone ved Taraldrud i Ski.

Det er to måter å lage tunnelen på. Tradisjonell sprenging eller tunnelboremaskin (TBM). Denne maskinen spiser seg gjennom fjellet og er mye brukt i resten av Europa. TBM medfører mindre belastning for beboere i vårt distrikt i anleggsperioden, men er mer kostbar.

Jernbaneverket har sett på flere mulige tomter for anleggs- og riggområder, samt tverrslag (horisontal gruvegang) i Søndre Nordstrand og Nordstrand. Tomtene som vurderes ligger ved Nedre Bekkelaget, Furubråtveien/E18, ved Ljanselva og to tomter i Ljabruveien samt Åsland.

Fremdrift

Fremdriften for Follobanen er som følger: I 2011 skal en reguleringsplan for den traseen som skal benyttes lages. 2012: Grunnerverv og kvalitetssikring. Hvor mange hus som skal erverves vet man ikke ennå. 2013: Follobanen bygges.

– Hvor mange tomter/hus som må erverves kommer helt an på hvor tverrslagene plasseres. Det kan være snakk om midlertidig eller permanente løsninger. Plassering og antall tverrslag er også avhengig av drivemetoden for tunnelen, sier Trude Isaksen. Les mer om Follobanen og se hele planprogrammet på www.jernbaneverket.no/follobanen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.