*Nettavisen* Nyheter.

Fremtidens Grønmo

Foreløpig betegnes Grønmo som miljøpark. Hva blir det i fremtiden?

Om en uke skal BU på Søndre Nordstrand si sin mening om planer for Grønmos fremtid. Nok en gang er det uenighet mellom forslagsstiller og lokale krefter.

GRØNMO:Riktignok foreligger det bystyrevedtak om nedleggelse av deponiene på Grønmo, men planprogrammet som nå er ute på høringsrunde, er langt fra i overensstemmelse med dette. For her foreslås det jo både etterarbeids-område, gjenbruksstasjon og hageavfallsdeponi/kompostanlegg.

Dette har blåst nytt liv i den gamle Grønmo-aksjonen, og i sin uttalelse sier de at med de planer som frem, vil omkring 220 dekar av det ca. 450 dekar store Grønmo-området fortsatt være regulert til avfallsmottak og avfallsbehandling også etter 2012.

Leder av teknisk og miljøkomiteen i bydelen, Arild Andersson (H), har lagt frem et planforslag for Grønmos fremtid. Han vil ha 400 dekar til golfbane. Hundefolk skal få 10 dekar til dressur. Dagens komposteringvirksomhet kan videreføres, men om det skjermes, kan det setets av 31 mål til dette. Også elv om det er vedtatt at gjenbruksstasjonen skal flytets til forbrenningsanlegget, kan det tillates en ny og moderne gjenbruksstasjon der dagens ligger. 8 mål. Men det må lages et kømagasin langs Sørliveien for å ikke hindre anen trafikk til golfbanen og utfartsparkeringen. Sistnevnte må utvides, og det ønskes fortau langs veien.

Mange momenter vil sikkert komme rundt Grønmo-problematikken også i tiden fremover. Hva vil f.eks. BU si i forhold til sitt gamle standpunkt om at hele området tilbakeføres til Marka?

Annonsebilag