*Nettavisen* Nyheter.

«Frogner-beboerne fortjener å bli lyttet til»

Må bli hørt: Beboerne fortjener å bli hørt i saker som angår deres bomiljø, som når Delicatessen skal åpne en ny avdeling i Vibes gate 8. Arkivfoto

I et lokaldemokrati er ett av privilegiene at man til enhver tid kan ytre seg i saker som engasjerer. Om det er kritikkverdige forhold som angår hver enkelts hverdag eller om det planlegges utbygginger eller endringer i lokalområdet, kan man alltid uttrykke sitt synspunkt i saken.

For at dette skal fungere etter sin hensikt, er det helt nødvendig at de lokale «stemmene» blir lyttet til og behandlet som likestilte aktører i en samlet vurdering av en sak. Dialog mellom ulike aktører er avgjørende faktorer her.

Seniorrådgiver ved Nansenskolen, Steinar Bryn, definerer dialog slik: «Det er ikke nok å ha rett: Alle mener de har rett, derfor finnes det så mange konflikter. Dialog er å lytte til konkurrerende sannhetsbeskrivelser» (Parat 3/11).

Men hva gjør man i tilfeller der stemmene ikke ser ut til å bli tatt hensyn til eller i verste fall ikke blir vurdert? Det stod å lese i dittOslo.no av 3. november at Delicatessen Tapasbar planlegger å åpne i Vibes gate 8 den 1. desember.

Dette er et tidligere butikklokale hvor det er blitt søkt om bruksendring til restaurantdrift. Gjennom hele denne prosessen har det vært massive protester og velbegrunnede klager fra flere av borettslagene og naboene i nærområdet. Kritikken har vært gjennomgående sammenfallende.

Det stilles spørsmål ved mangelfull dokumentasjon og informasjon. Det har blitt reist gjentatte spørsmål om hva dette konkret vil bety for beboerne i form av støy, røyk og andre ulemper. I området bor det også flere barnefamilier, som vil få en helt annen hverdag om dette går gjennom.

Konsekvensene av at området gradvis omdannes fra et rolig byboligstrøk til et restaurant- og utelivsområde ser heller ikke ut til å ha blitt kommentert i nevneverdig grad. Klagene er besvart overfladisk og lite konkret.

Frogner KrF var til stede i åpen halvtime da søknaden for første gang ble forelagt bydelsutvalget i Frogner, med en oppfordring om å gjøre en grundig kartlegging av alle forhold før vedtak i denne sak. Det var også Majorstuen Vel og naboer i Vibes gate, som hadde samlet underskrifter fra sitt nabolag for å vise sin motstand til tiltaket.

På forhånd var det også oversendt flere klager, men disse var ikke vedlagt sakspapirene og ble heller ikke referert til i framleggingen.

Bydelsutvalget stemte i dette tilfellet for vedtaket. Tilfang av nye butikker og spisesteder er et viktig bidrag til næringsutviklingen i Frogner bydel. Men dette må være gjennomtenkt og en del av en helhetlig by(dels)utviklingsstrategi.

Om næringslivsinteressene kommer i konflikt med beboerne i området, må de konkrete innspillene behandles seriøst og gis en grundig vurdering før konklusjon fattes. Frogner KrF mener at det i noen saker bør legges til rette for høringsuttalelser fra alle beboerne i nærmiljøet, for å sørge for at deres interesser ivaretas. Dette vil gi bydelsutvalget et bedre beslutningsgrunnlag og lokaldemokratiet sikres.

Dersom beboernes innvendinger ikke anerkjennes som legitime innspill fører dette til en undergraving av selve lokaldemokratiet. Det kan vi ikke risikere.

Lilly Kristin Langnes Lilly Kristin Langnes, Frogner KrF

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.