Gå til sidens hovedinnhold

Frustrerte foreldre krever svar

Tirsdag kveld troppet foreldre i Nordstrand bydel mannsterke opp for å si sin mening i "åpen halvtime" da Barn, ungdom og kulturkomiteen hadde møte i bydelshuset.

Sæter: Vi er veldig bekymret slik situasjonen er i dag. Det er ikke forsvarlig i det hele tatt, tordnet SU-representant i Obersten barnehage, Hege Austheim på møtet tirsdag kveld.

Vi frykter for barnas sikkerhet, fortsatte Lise Bjerke, SU-representant i Bauneveien barnehage, i det fullsatte møterommet i bydelshuset.

Foreldrene har sett seg grundig lei av at barna deres må være i barnehager som til tider er sterkt underbemannet. FAU-leder og mor ved Rosenhagen barnehage, Magnhild Kleven, har tatt initiativet til oppmøtet. Det var også hun som samlet foreldre til et krisemøte i Rosenhagen barnehage for tre uker siden.

I etterkant av dette møtet sendte foreldrene en klage til Fylkesmannen. Dette brevet ble sendt for to uker siden med kopi til byrådet og kunnskapsdepartementet.

Stengte barnehage

Kleven forteller at ikke mye er forbedret i løpet av disse ukene.

Bydelsdirektøren innkalte til et møte med alle barnehagenes styrere. Etter det ble en del av dispensasjonssøknadene som allerede lå inne, innvilget. Men vedtaket om vikar- og ansettelsestopp er jo ikke trukket, sier Kleven og legger til at de på ingen måte er fornøyd med situasjonen.

Noen barnehager sliter daglig, beretter FAU-lederen.

Hun refererer til et eksempel i Sæter barnehage hvor foreldre sist fredag fikk beskjed om å hente ungene klokken 14.00 grunnet sykdom.

De prøvde forgjeves å ringe bydelen. Klokken 13.50 fikk de en oppringning fra bydelen om at de kunne få vikar, men det var selvsagt for sent. De hadde allerede gitt beskjed til foreldrene om å hente barna klokken to, forteller Kleven.

Hvem har ansvaret?

En annen mor forteller at en avdeling i Bauneveien barnehage med 18 barn, har vært åpen to dager med kun én voksen til stede.

Denne personen hadde i en periode ansvar for 30 barn. De måtte selvsagt være inne hele tiden. Den eneste grunnen til at de kunne holde på slik var at det var to førskolelærerstudenter til stede for observasjon. Slik kan det ikke være, sier Kleven videre og legger til at den pedagogiske tilretteleggingen lider sterkt under de forhold som i dag hersker i bydelens barnehager.

Alle pedagogiske ledere skal egentlig ha fire fristilte timer i uker til å planlegge pedagogisk virksomhet, men slik det er nå må disse lederne dekke et bemanningsbehov.

Kleven spør seg hvor grensen går når det gjelder sikkerhet for barna og helsen til de ansatte.

Den dagen noe skjer, hvem er det som plutselig sitter med ansvaret? Jeg tror ikke bydelen virkelig fatter alvoret i situasjonen og de konsekvenser dette kan få, sier Kleven.

Bryter loven

Bydel Østensjø har også innført vikarstopp i sine tjenestesteder, men bydelsutvalget vedtok at dette ikke skal gjelde ved langtidsfravær over 16 dager i barnehager.

Man kan spørre seg hvordan det kan ha seg at Bydel Østensjø modererer vedtaket mens Bydel Nordstrand bare kjører på. Det går jo ikke an å spekulere i å tjene på langtidssykmeldte ved å ikke sette inn vikarer for disse, slår FAU-lederen fast.

Foreldrene er spesielt interessert i å få en klarhet i hvordan situasjonen blir til neste år.

Det er helt uaktuelt at dette vedtaket videreføres til neste år. Vi har fått henvendelser fra fortvilte foreldre som lurer på om vi kan politianmelde bydelen. De bryter jo loven, gjør de ikke det? spør de. Vi skjønner at bydelen har et budsjett å forholde seg til, men hvis de mener at kommunen bevilger for lite så må man jo gjøre noe med dette, sier Kleven og legger til:

Vi foreldre vil ikke gå stille i dørene. Det er ungene våre det gjelder. Vi vil ha svar.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger