*Nettavisen* Nyheter.

Frykter at ambassaden ikke flyttes

Beboerne i Vika lever i konstant frykt for terroranslag mot den amerikanske ambassaden. Samtidig frykter de stadig at ambassaden ikke vil bli flyttet.

Solli plass: Selvfølgelig er vi redde. Et terroranslag mot ambassaden vil kunne få katastrofale følger både for oss som bor i området, og for publikum generelt. Jeg ser for meg et "worst case scenario", hvor vi for eksempel får et terrorangrep på 17. mai. Det vil kunne få konsekvenser langt utenfor vår fatteevne, sier Mie Skau Vedeler, fra aksjonsgruppen Flytt ambassaden nå!

Tidsaspekt

Vedeler forteller at amerikanerne har vurdert cirka 30 tomter, men at det kun er Huseby som er aktuell for dem. Skulle derfor vedtaket om flytting til Huseby nå bli omgjort, frykter Vedeler at ambassaden blir liggende i Vika i uoverskuelig fremtid.

Amerikanerne er i så fall forberedt på å sikkerhetsoppgradere bygget til noe som vil fortone seg som et fort. For områdets beboere er dette en total uakseptabel løsning. Derfor varsler hun omfattende aksjoner dersom bystyrets vedtak blir omgjort. Hvordan eventuelle aksjoner vil arte seg, ønsker hun ikke gå i detalj på.

Risiko

Ifølge Vedeler er den amerikanske ambassaden i Oslo listet opp som en av de ti mest terrorutsatte ambassader i verden. Sikkerhetseksperter snakker ikke nå lenger om hvis, men om når, et terroranslag vil finne sted.

Det Norske Veritas foretok en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med ny ambassade på Huseby. Rapporten konkluderer med at et terroranslag med en sprengladning tilsvarende ett tonn TNT, er sannsynlig å inntreffe mot ambassaden hvert tiende år.

Innen en radius på kun 150 meter fra dagens ambassade, ligger blant annet noen av byens største skoler, med til sammen 1850 elever. Derfor skal det ikke rare fantasien til for å forstå hva en slik eksplosjon vil kunne føre til i dette område.

Det er nettopp den fysiske plasseringen av ambassaden i forhold til nabobebyggelse og åpne gater som gjør det både mulig og effektivt med et terrorangrep her, sier Vedeler.

Mye slurv

Bystyret har som kjent vedtatt ambassaden flyttet til Huseby. Men på grunn av feil i saksbehandlingen ble vedtaket påklaget.

Nå skal Plan- og bygningsetaten behandle klagesaken, før det hele oversendes fylkesmannen. Når en endelig avgjørelse finner sted, er umulig å si. Men muligheten for at ambassaden blir værende i Drammensveien, er definitivt til stede.

Det har vært mye slurv i denne saken. Slik det hele nå har utviklet seg, har aksjonistene på Huseby trolig en god sak rent juridisk, sier Akhtar Chaudhry (SV), fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Chaudhry mener mange politikere har latt det gå prestisje i å få ambassaden flyttet til Huseby. Han poengterer at det foreligger flere forslag på aktuelle tomter. Selv har han lagt frem tre konkrete alternativer til plassering av ny ambassade, uten å få politisk gehør. Han legger heller ikke skjul på hvilke krefter han mener står bak.

Er det én ting jeg har lært i min tid som politiker, så er det at når amerikanerne sier hopp, da er det svært mange på høyresiden i norsk politikk som hopper. Det eneste de spør om, er hvor høyt de skal hoppe, avslutter Chaudhry.

Full støtte

Dette synet støttes hundre prosent av Margrethe Geelmuyden, i aksjonsgruppen Vern Husebyskogen. I spissen for beboerne på Huseby kjemper hun en innbitt kamp mot å få ambassaden som ny nabo. Hun mener aksjonsgruppen i Vika lar seg bruke, og at de har utviklet seg til å bli et rent talerør for amerikanske interesser.

I utgangspunktet var det ikke noe poeng for aksjonistene i Vika å få ambassaden flyttet akkurat hit til Huseby. De ville bare ha den flyttet. Men etter at amerikanerne pekte på Huseby som sitt eneste alternativ, kastet også aksjonsgruppen seg på denne løsningen. Nærmest over natten ble det helt avgjørende for dem at ambassaden ble flyttet nettopp hit, sier Geelmuyden.

Hun kan videre fortelle det opprinnelig var en god og konstruktiv dialog de to aksjonsgruppene imellom. Men etter hvert har all kommunikasjon gruppene imellom opphørt.

Geelmuyden understreker at beboerne på Huseby, om nødvendig, vil føre denne saken til Høyesterett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag