Gå til sidens hovedinnhold

Frykter dårligere eldretilbud

Østensjø bydelsutvalg frykter at kvaliteten på Manglerudhjemmet vil bli dårligere ved konkurranseutsetting. Nå ber de Helsetilsynet vurdere saken.

ØSTENSJØ: I fjor ble det vedtatt at Manglerudhjemmet skal konkurranseutsettes. Omsorgskomiteen og tilsynsutvalget i Bydel Østensjø har i den anledning bedt om innsyn i dokumentene som omhandler konkurranseutsettingen.

De konkluderer med at minimumskravene som stilles til sykepleierdekning, fagkompetanse og til erfaring hos ansatte bryter med lovpålagte krav og kommunal standard.

Bekymrede politikere

Østensjø bydelsutvalg (BU) er urolig for at dette stemmer, og i et enstemmig vedtak ber de nå Helsetilsynet vurdere saken.

– Vi definerer Manglerudhjemmet som vårt beste sykehjem. Det viktigste er at tilbudet ikke blir dårligere enn i dag, derfor vil vi sette søkelyset på fornuften i dette, sier Karin Svendsen (A), BU-medlem og leder av omsorgskomiteen.

Hun og BU-leder Kristin Sandaker (A) er sterkt bekymret for at kvaliteten ved Manglerudhjemmet skal forringes, og påpeker at Sykehjemsetaten i konkurranseutsettingen vektlegger pris med 60 prosent og kvalitet med 40 prosent.

Kun demente beboere

Politikerne påpeker at Manglerudhjemmet er det eneste spesialsykehjemmet for demente i Oslo.

– Det nevnes ikke med et ord i tilbudsinvitasjonen at det kun er demente beboere, og kravene til drift er lagt lavere enn den standarden som er på sykehjemmet i dag, sier Svendsen og Sandaker.

De to forteller om ansatte som har kurset seg opp i mange år for å få spesialkompetanse.

– Det er blitt et sykehjem med høy bemanning, høy kvalitet og mye fagkunnskap. Vi frykter at alt vil bli mye dårligere, fordi det nå ikke stilles de samme krav til driften, sier de to bekymret.

Les også: Her er Oslos beste sykehjem

Spesialkompetanse

Politikerne mener Sykehjemsetaten i tilbudsinvitasjonen til og med går under kommunens minstekrav. Derfor vil de at Helsetilsynet skal vurdere saken. De er spesielt redd for at konkurranseutsettingen skal gå på bekostning av bemanning og ansattes spesialkompetanse.

– Manglerudhjemmet oppfyller statlige krav for spesialsykehjem. Likevel stilles det ikke krav om erfaring og spesialisering, sier Svendsen og Sandaker.

– Flere pårørende er veldig fornøyd i dag, og er nå fortvilet fordi de frykter at tilbudet skal bli dårligere. Den største fortvilelsen er at dyktige ansatte skal slutte. Flere har allerede sagt opp, fordi de frykter dårligere ansettelsesforhold med privat drifter. Vi må ikke miste spesialkompetansen som Manglerudhjemmet har i dag, advarer lokalpolitikerne.

Krever mer enn minstekrav

Sykehjemsetatens områdedirektør Morten Gohn sier at minstekrav i en konkurranse er krav satt for å få lov til å være med å konkurrere.

– Det er ikke det samme som minstekrav vi setter til drift av sykehjem. Det konkurrereres på alt over minstekrav. Vi har aldri inngått, og vil heller aldri inngå en kontrakt basert kun på minstekrav satt i en konkurranse, sier Gohn.

Gohn avviser at Manglerudhjemmet utlyses som et «vanlig» sykehjem. Sykehjemmet er spesielt, da det kun har plasser for pasienter med demens.

– Det er godt beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandørene tilbyr den kompetanse som skal være på sykehjemmet i de neste 6-8 år. Den kompetanse som er lovet og som eventuelt ikke er tilstede ved kontraktsstart, må leverandøren ansette.

Les også: – De fant mor (86) full av blod på sykehjemmet

Kvalitet vektes høyest

Sykehjemsetaten sier de aldri har vektlagt kvalitet med 40 prosent i noen konkurranse.

– Kvalitet teller 60 prosent, sier Gohn.

Hvorfor det står skrevet slik på kommunenes hjemmesider begrunner han slik:

– I utvelgelsesprosessen, av hvilke sykehjem som foreslås å konkurranseutsettes, vektlegges i den interne prosessen økonomi 60 prosent og kvalitet 40 prosent. Når vi i etterkant skal avholde en konkurranse vektlegges kvalitet 60 prosent og økonomi 40 prosent, og leverandør blir valgt på bakgrunn av dette.

Les også: Det skal bli vanskeligere å få sykehjemsplass

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene