*Nettavisen* Nyheter.

Frykter for barnas sikkerhet

Beboerne i Gaustadveien frykter for barnas trafikksikkerhet hvis veien blir en del av utkjøringstraseen fra Vettakollen Høydebasseng. Fra venstre: Synnøve Flittig, Brita Opheim Sauar og Sofie Oraug Rygh med lille Josefine på magen. I bakgrunnen skolebarn på vei til Kringsjå og Nordberg, øverst i Gaustadveien.

Vann- og avløpsetaten foreslår masseutkjøring fra Vettakollen høydebasseng via Gaustadveien og Sognsvannsveien. Vi frykter for våre barns sikkerhet, sier Nordre Aker-beboere.

Klikk på bildet for å forstørre.

Det er allerede ganske så trangt i Gaustadveien.

SOGN: Vann- og avløpsetaten( VAV) foreslår masseutkjøring fra det planlagte Vettakollen høydebasseng, via Gaustadveien og Sognsvannsveien, i stedet for utkjøring via Trosterudveien i nabobydel Vestre Aker.

Den foreslåtte traseen er blant annet skolevei for 170 barn/unge på vei til og fra Kringsjå og Nordberg skole. Hvis VAVs forslag blir en realitet, frykter vi selvsagt for barnas trafikksikkerhet, sier Gaustadvei-beboer Brita Opheim Sauar på vegne av nærmiljøet.

Støy og støv

I tillegg vil VAVs forslag bety støy og- støvproblemer for nærmiljøet med 1100 beboere, og ikke minst for flere barnehager langs traseen. Vi tror også traseen vil medføre trafikk-kaos og parkeringsproblemer. VAV ønsker å bruke p-plass innerst/øverst i Gaustadveien som avlastning for beboerne langs veien. Men det er jo en svært lite praktisk løsning for dem som bor lenger ned i Gaustadveien. Og hvor trygt blir det å sette fra seg bilen på en parkeringsplass uten boliger rundt?, spør Opheim Sauar.

Slett saksbehandling

Hun er ikke imponert over VAVs saksbehandling så langt i prosjektet, og viser blant annet til "Notat" av januar i fjor, som er utarbeidet av samferdselsetat og politi etter møte med VAV om trafikksikkerhet i traseene.

Av notatet er det lagt til grunn forskjellige kriterier for de forskjellige traseene. Ett eksempel er at det for Sognsvannsveien/Gaustadveien, ikke nevnes med et ord at det langs traseen befinner seg flere barnehager. Heller ikke nevnes at traseen er en skolevei for veldig mange barn, på vei til og fra Kringsjå og Nordberg skole. Derimot blir "skolevei" nevnt når det gjelder Trosterudveien, sier Opheim Sauar.
Men Politiet understreker overfor Nordre Aker Budstikke at de har lagt til grunn at Gaustadveien/Sognsvannsveien både er skolevei og adresse til flere barnehager, selv om det ikke nevnes i notatet spesifikt.

Nevnte notat er også vedlagt som grunnlag for VAVs innstilling for utkjøringstrasé til Plan- og bygningsetaten. Men heller ikke i selve innstillingen nevnes eventuell skoleveiproblematikk for Gaustadveien/Sognsvannsveien.

Udemokratisk

Og inntrykket av VAV ble ikke bedre for beboerne i Nordre Aker, siste tirsdagen i mai.

Denne tirsdagen inviterte VAV og bydel Vestre Aker til et informasjonsmøte om Vettakollen-utbyggingen, der VAV tydeliggjorde at "lang tunnel" var deres foretrukne alternativ. Møtet ble kunngjort i Aftenposten samme dag som det skulle avholdes. Det er uredelig og udemokratisk opptreden. Kun noen få Nordre Aker-beboere "rakk" å møte, sier Brita Opheim Sauar.

Er inkludert

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med VAV ved prosjektleder Kjell Engh.

For begge reguleringsforslag, henholdsvis kort og lang tunnel, er det høringsuttalelser som er besvart og som omhandler nevnte trafikk-sikkerhetsspørsmål, sier Engh, men viser til Plan- og bygningsetaten (PBE) for ytterligere informasjon.

Og når det gjelder nevnte informasjonsmøte, så fikk VAV først klarhet i møtedato tre arbeidsdager i forkant, og eneste annonsemulighet på så kort varsel var Aftenposten. Men vi annonserte på lokalavisenes hjemmesider, forteller Engh, og legger til at VAV gjerne stiller på infomøte i Nordre Aker også.

Etter Plan- og bygningsetatens behandling, sendes reguleringssaken videre for politisk behandling i byrådet, og deretter til bystyret. Nordre Aker Budstikke vil ta kontakt med PBE og følge saken videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.