Frykter nytt supperåd

Fremskrittspartipolitiker Aanund Tveitå mener opprettelsen av skolemiljøutvalg er unødvendig, og vil føre til sløsing med tid og penger.

$PHOTOHEADER_ON$ST. HANSHAUGEN:$PHOTOHEADER_OFF$ Det er bortkastet å bruke penger til miljøutvalg på skolene, sier Tveitå. Han mener det er upopulært både hos lærere og politikere. Stortinget vedtok i 2005 at det skal opprettes skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler og videregående skoler. Skolemiljøutvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljø, men rådet har ingen reell beslutningsrett.

Det betyr at skolen skal bruke enda mer tid og ressurser på møteinnkalling, diskusjoner, referatskriving og utbetaling av møtehonorarer, sier Tveitå. Han forteller at han selv har sittet i driftstyret ved en skole, og mener at hans tilstedeværelse var helt uten praktisk betydning.

Det var med stor ulyst man nylig i Fremskrittspartiet opprettet representanter til de nevnte skolemiljøutvalgene, sier Tveitå. Politikeren mener at man med driftstyrer, foreldreutvalg, og elevråd burde være mettet på råd og utvalg.


Når det opprettes alt får mange råd og utvalg, utvanner man hele systemet, sier Tveitå. Han er opptatt av å ha færre og avgrensete organer, slik at man ikke undergraver de rådene som allerede eksisterer.

Det er meget sannsynlig at man har å gjøre med et ytterligere offentlig "supperåd", sier Tveitå. Hun får støtte av bydelutvalgsleder Rune Aale-Hansen i sin uttalelser.

Her er det nok tverrpolitisk enighet om at for mange råd og utvalg er unødvendig, sier Aale-Hansen. Bydelsutvalgslederen forteller at det er utfordrende å finne politiske representanter, som har tid og overskudd til å sitte i forskjellige råd og utvalg. Åshild Olaussen i Sv forteller at også partiet har tenkt at det blir veldig mange organer for lokalpolitikere å fylle.

Vi har likevel ikke gjort noen konkret vurdering av hva vi synes om skolemiljøutvalgene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.