*Nettavisen* Nyheter.

Frykter økt trafikk

Gro Thorup i Østensjø Høyre mener hensynet til de mange hundre barna som daglig ferdes i Bølerlia er viktigere enn å få en ny dagligvarebutikk i dette parkeringshuset på Bøler.

Østensjø Høyre frykter konsekvensene av en mulig ny dagligvarebutikk i Bølerlia.

BØLER: Nordstrands Blad omtalte nylig planer for en dagligvarebutikk i førsteetasje av parkeringshuset i Bølerlia 73 b. Dette har vekket sterke reaksjoner i nærmiljøet, som frykter økt trafikk i en allerede overbelastet vei.

Trafikale konsekvenser

- En etablering av dagligvarebutikk her vil innebære en sterk økning av trafikken i et tettbebygd område som fra før av er presset til det ytterste trafikalt, sier lokalpolitiker og bølerbeboer Gro Thorup. Hun uttaler seg på vegne av Høyres gruppe i Østensjø bydelsutvalg.


LES OGSÅ: Flere lokale innsigelser


- Garasjeanlegget ligger midt mellom Nøklevann barneskole og to barnehager, alt konsentrert langs en strekning av Bølerlia på cirka 100 meter. Det passerer flere hundre barn her daglig, og bekymringen er primært knyttet til de trafikale forhold og sikkerheten for barn på vei til og fra skole og barnehage, sier Thorup.

Thorup påpeker at hele området har store parkeringsutfordringer, og at det allerede er så trangt at biler må kjøre på fortauet for å kunne passerer hverandre.

- Dette medfører i seg selv en ikke ubetydelig risiko for ulykker. Trafikkbildet kan være nokså uoversiktlig for små og store trafikanter, sier Thorup, som mener en dagligvarebutikk vil føre til økning av både tilkjørende biler og biler fra lokalmiljøet.

- Økningen vil sannsynligvis være størst når elever går fra skolen, barn hentes i barnehagen og når mange skal gjøre innkjøp etter arbeidstid, sier Thorup.


LES OGSÅ: Regulering i startfasen

Nok dagligvarer

Østensjø Høyre mener at inn- og utkjøring av biler og varelevering til en ny butikk spesielt vil skape uheldige ringvirkninger for de som har sin daglige base i barnehagene og skolene som grenser til parkeringshuset. - I tillegg vil en dagligvarebutikk kunne medføre ytterligere behov for parkering av biler, selv om noe vil dekkes av parkeringshuset. Bøler og nærliggende områder er også relativt godt dekket hva angår dagligvarebutikker, sier Thorup.

Hun nevner blant annet Coop Mega på Bøler-senteret og Ica i Bølerlia 52, begge bare noen steinkast unna parkeringshuset.

Trygghet viktigst

Østensjø Høyre er i utgangspunktet positivt innstilt til næringsetableringer i bydelen, men i dette tilfellet mener de konsekvensene vil bli for store. - Små butikker i nærområdet er blant tingene vi ønsker velkommen, men hensynet til at barn, unge og andre på Bøler kan ferdes trygt må gå foran hensynet til en nyetablering av dagligvareforretning i et område som allerede er godt dekket, fastslår Gro Thorup.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.