Frykter trafikkaos

- Løser dere det trafikale har dere alle naboene med dere! var smestadbeboernes klare beskjed.

Ullern: 40 naboer møtte opp da Renovasjonsetaten inviterte til informasjonsmøte om den planlagte gjenbruksstasjonen på Smestad. Planforslaget og prosessen videre, fakta om moderne gjenbruksstasjoner, presentasjon av mulig løsning, samt forurensing, støy og trafikk, var temaene Renovasjonsetaten, ingeniørfirmaet Hjellnes COWI AS og Archus Arkitekter AS hadde planlagt å ta opp. Naboene, derimot, var bare opptatt av trafikken.
- Vi er ikke interessert i å høre om hvordan bygget skal se ut! Vi er kun bekymret for det trafikale, kom det fra salen.

Hard kritikk


- Jeg ønsker å erklære dette møtet ugyldig! Det er ikke noen vits i å diskutere et forslag, for denne stasjonen blir det aldri noe av. Jeg oppfodrer alle til å reise seg og gå! tordnet en rasende nabo.
Men de 40 fremmøtte ble sittende og benyttet anledningen til å stille spørsmål. Hvorfor flytte en miljøstasjon til en brannstasjon og en brannstasjon til en miljøstasjon? Hvordan har dere tenkt å løse de trafikale utfodringene? Hva med barnas sikkerhet? Og hvorfor er ikke beboerne på Sørbyhaugen invitert?
- Vi er i høyeste grad berørt part i saken. Renovasjonsetaten og Plan- og bygningsetaten har bevisst unnlatt å innkalle oss fra Sørbyhaugen, i håp om at kunngjøring i pressen ville gi dem alibi. Senest denne uken ba jeg om at samtlige på Sørbyhaugen skulle innkalles til dette møtet, men det ble avslått med at møtelokalet var for lite, sa en opprørt Tom Henschien, som har tatt initiativ til en aksjonsgruppe.
Agnes Aanderaa sitter i trafikkutvalget på Smestad skole og blir selv en av gjenbruksstasjonens nærmeste naboer.
- Vi etterlyser et møte mellom skole, bydel og utbygger, sa hun.
Trafikkutvalget har nå tatt saken opp i skolens FAU.

Mangler i trafikkanalysen?

Sørbyhaugen er ikke nevnt med ett ord i trafikkanalysen.
"Gjenbruksstasjonen vurderes trafikkmessige å ha størst betydning for boliggaten Ullernchausseen. Det bør vurderes om det skal gjennomføres fysiske tiltak for å redusere hastighetsnivået," heter det i Plan- og bygningsetatens analyse.
"...Alle vi 250 (beboerne på Sørbyhaugen, journ.anm.) har kun inn/utkjøring i krysset Ullernchausseen/Sørbyhaugen - C.A. Thorsetensensvei. Kødannelse i dette kryss vil blokkere all adkomst til Sørbyhaugen. Lyskrysset Monolittveien blir også overbelastet. I den 27 siders lange Trafikkanalysen til Gjenbruksstasjonen er kjøring til våre eiendommer uteglemt. For å si det mildt er dette en grov mangel i utredning..." skriver beboerne i et brev.

Nytt møte

Tiltakshaver forsto raskt at det er det trafikale som bekymrer de fremmøtte, og hevet derfor møtet etter en snau time - til tross for at det skulle vare i to timer.
- Vi noterer alle kommentarene som har kommet. Vi foreslår at vi innkaller til et nytt møte hvor vi kan diskutere det trafikale. Da skal vi skaffe et større lokale, og alle berørte vil bli invitert, lovet informasjonssjef i Renovasjonsetaten, Tone Iren Grønning, og ble applaudert av beboerne.
Kontaktperson i Renovasjonsetaten, Erik Nitteberg, uttalte etter møtet at han forstår naboenes trafikale bekymringer. Men han beklager at det ikke var mulig å få fremlagt en presentasjon av planene.
- De har full rett til å komme med innspill, og en del av innspillene var svært saklige.
Foreløpig høringsfrist er 22. november, og den vil, i følge Grønning, trolig bli forlenget. Ullern bydel har allerede fått lenger frist, fordi Plan- og bygningsetaten ved en feil sendte planforslaget til Vestre Aker bydel. Tiltakshaver vil kontakte bydelen og det lokale Vellet for et informasjonsmøte før den tid. Dato for nytt møte vil offentliggjøres når endelig frist er avklart.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.