*Nettavisen* Nyheter.

Frykter vond lukt og økt trafikk

Det er ikke en slik fremtid Klemetsrud-beboerne vil ha.

Beboere ved Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er skeptiske til utvidelsesplaner. Dette kom klart frem tirsdag kveld.

Klikk på bildet for å forstørre.

Vond lukt er ett av de verste scenariene for befolkningen rundt Klemetsrudanlegget.

Klikk på bildet for å forstørre.

Brynjar Hansen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Helge Heier.

Klikk på bildet for å forstørre.

BU-representant Rune Eriksen (A) (midt i forsamlingen) og mange med ham etterlyste en konsekvensutredning.

Klikk på bildet for å forstørre.

BU-leder Nadeem Butt (A) vil ha mer informasjon og flere folkemøter.

SØNDRE NORDSTRAND: Det var tre elementer i utbygging av Klemetsrudanlegget de fremmøtte først ble orientert om. Det var bygging av en tredje ovnslinje i forbrenningsdelen, bygging av biogassanlegget og planene for et biobrenselanlegg som blir Europas største vedovn.

De to første er allerede vedtatt av bystyret, biobrenselanlegget er foreløpig bare på planleggingsstadiet, og langt fra vedtatt.

Men forsamlingen luktet lunta. Når man først er i gang med å legge den store fjernvarmeledningen fra Klemetsrud mot Oslo sentrum, er mange premisser lagt.

Mindre attraktivt

Brynjar Hansen i den nedsatte gruppen fra lokalbefolkningen gjennomgikk de mange elementene i saken.

Han pekte på faren for lukt som nærområdet har vært betydelig plaget med i det siste, han viste til det visuelle bildet man kan få av området med et stort og ruvende anlegg, han understreket belastningen det vil bli med vesentlig økt trafikk, sotnedfall og som en konsekvens av alt dette området vil bli mindre attraktivt.

Hvem skal betale forringelsen av boligene våre, ble det spurt fra salen.

Det som virkelig er ille, er at her sitter de samme folkene på begge sider av bordet, sa Hansen.

Her har vi representanter for både EGE (Energigjennvinningsetaten) og Hafslund/Viken på den ene siden, og Oslo kommune med sine politikere, som også er eiere av selskapene, på den andre.

Redegjørelser

Både EGE og Viken/Hafslund redegjorde for sine deler at utbyggingskartet.

Helge Heier, direktør for EGE, understreket Oslo kommunes store mål for klimaforbedring, men da han begynte å fortelle om nytt bygg 40 meter over bakken (pipene er i dag 80 meter), og han bare kunne fortelle at de jobbet med å få bukt med luktplagene, kom mishagsytringene fra salen.

Og bedre ble det ikke da Silje Vestre, teknisk direktør i samme etat, kunne fortelle at det kan bli en fordobling av søppelbiltrafikken.

Otto Milvang, fra Grønmo-aksjonen, stilte kritiske spørsmål til hvorfor Klemetsrud-området skal ta søppel fra nabokommuner og om hvor lang transport det kan bli på det meste.

- Høyere sykdomsprosent

BU-representant Trond Hjelmerud (FRP) viste bekymring for hva som kommer ut av forbrenningspipene:

Tidligere bydelsoverlege i bydelen vår ønsket å forske på hvorfor vi har en vesentlig høyere sykdomsprosent enn normalt på visse sykdommer, men fikk ikke gehør.

Administrerende direktør i Hafslund, Jan Presttuns, fortalte om hva det ligger i planene for biobrenselanlegget.

Vi skal nå ha to års forberedelsestid, og så kommer en tre år lang byggetid, sa han.

At det blir et stort anlegg, la han ikke skjul på, og at det blir mye trafikk til og fra kunne han bekrefte. Men på spørsmål om hvorfor et slikt anlegg absolutt må legges til Klemetsrud, hadde han et lite populært svar.

Vi må jo legge det der vi har fjernvarmeledninger, og det får vi nå herfra.

Ingen byråd

De fremmøtte hadde nok håpet å få miljø- og samferdselsbyråd Peter N. Myhres ord i saken. Men han uteble.

Derfor måtte andre politikere svare som best de kunne. De fleste var lokale, og alle snakket selvfølgelig varmt for at de vil jobbe for sin egen bydels sak.

Alle lovet det som bydelsutvalget har sagt: Vi må få en nøye utredning, og vi må få anledning til å uttale oss. Litt skremmende var det å høre varaordfører Aud Kvalbein si at hun på dette møtet fikk opplysninger som hun som en av byens toppolitikere ikke var informert om.

Vi har simpelthen ikke fått saken til bystyret, sa hun.

Og det som de tydelig var dårligst informert på, var biobrenselplanene.

Politisk skepsis

Liv Jorunn Eriksen (SV) er en av dem som gjennom sitt verv i bydelsutvalget har tatt initiativ til å få et slikt informasjonsmøte som fant sted sist uke.

Vi har gått bredt ut i Nordstrands Blad og både bedt om informasjon og fått det der. Men vi ser at toget har gått med hurtigtogsfart. Nå må vi få god tid til både å studere og drøfte de planene som ennå ikke er vedtatt.

Både John Bjørnøy (V) og Rune Eriksen (A) lovet at de skal lytte til befolkningen.

Vi må få en konsekvensanalyse, for som dere er også vi lokalpolitikere skeptiske.

Det var da publikum virkelig slapp til, at det ble temperatur.

Søndre Nordstrand vil få en betegnelse som søppelbydel, og det vil vi ikke ha, sa Hjelmerud.

I Sverige har de mange biobrenselanlegg, men de er lagt der trevirket er, nemlig i skogsområder, sa Einar Bjerke.

For å provosere frem et aktuelt svar spurte møteleder Aslak Bonde:

Er det andre steder i byen et biobrenselanlegg kan legges?

Og svaret ble som nevnt ovenfor: Rørene er allerede lagt. At de skal gå helt til sentrum, og der eventuelt kunne kobles til et anlegg i vest, var tydeligvis ikke aktuelt.

Mer informasjon

Mye uvitenhet og dårlig informasjon var tema som stadig dukket opp. EGE lovet både hjemmesider, linker og hurtige svar ved forespørsler. Og nye folkemøter var de klare for.

Før BU-leder Nadeem Butt rundet det hele av, kom tidligere BU-leder Teddy Kjendlie (H) med en kraftsalve.

Hele tiden snakkes det om miljøforbedringer. Nå planlegges det å kjøre 12 500 trailere med flis på veiene til Klemetsrud for å bedre miljøet. Hvor blir det av miljøgevinsten?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag