Fuglelivet vil lide av klorutslippet

Mangel på insekter i og rundt Akerselva ødelegger livsgrunnlaget for fugler i området.

Mangel på insekter i og rundt Akerselva ødelegger livsgrunnlaget for fugler i området.

Insektene er nærmest utradert som følge av klorutslippet i Akerselva, og dette påvirker også småfuglene i området.

Akerselva: De foreløpige bunndyrundersøkelsene viser få tegn til liv i elva. De viktigste næringsdyrene som ulike døgnfluer og steinfluer virker å være nærmest utradert i følge OFA.

– Flere av næringskjedene langs en slik elv er sterkt avhengige av disse insektsgruppene. Særlig i perioden når de klekker til flygedyktige, voksne individer i store mengder om forsommeren sier fagkonsulent i OFA, Dag Øivind Ingierd.

Han understreker at en rekke insektspisende fugler som skal fostre opp unger langs elva er tilpasset dette da.

Nasjonalfuglen sliter

I tillegg er Norges nasjonalfugl, Fossekallen, som har holdt til her, avhengig av å finne næringsdyr i elva hele året.

– Ornitologene påpekte tidligere at det ikke «bare er å fly til en annen elv», siden de gode revirene rundt om stort sett er opptatt av andre fossekaller, sier Ingierd.

Bare minimalt med liv igjen

Tidligere har livet spredt seg tilbake ganske fort siden giftutslippene i elva har skjedd nede i den urbane sonen, da har det vært et område ovenfor som har vært helt i orden med masse liv. Nå har derimot utslippet skjedd helt øverst, og ingenting er i orden. De vanninsektene som slipper seg ut fra Maridalsvannet er arter som lever i stille vann. De vil ikke erstatte de som trengs i elva.

– Siden det er en 10 km lang elv og ett punktutslipp, så er det sikkert noen individer igjen her og der, men det er lite, fryktelig lite igjen, sier Ingierd.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.